Ὁ ἄνθρωπος, ὁ κόσμος καὶ ἡ ποίησις

Ὁ ἄνθρωπος, ὁ κόσμος καὶ ἡ ποίησιςἈνάσκαψα ὅλη τη γῆ νὰ σὲ βρῶ.
Κοσκίνισα μὲς τὴν καρδιά μου τὴν ἔρημο· ἤξερα
πὼς δίχως τὸν ἄνθρωπο δὲν εἶναι πλῆρες
τοῦ ἥλιου τὸ φῶς. Ἐνῷ, τώρα, κοιτάζοντας
μὲς ἀπὸ τόση διαύγεια τὸν κόσμο,
μὲς ἀπὸ σένα – πλησιάζουν τὰ πράγματα,
γίνονται εὐδιάκριτα, γίνονται διάφανα –
τώρα μπορῶ
ν᾿ ἀρθρώσω τὴν τάξη του σ᾿ ἕνα μου ποίημα.
Παίρνοντας μία σελίδα θὰ βάλω
σ᾿ εὐθεῖες τὸ φῶς.

Νικηφόρος Βρεττάκος

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ ἄνθρωπος, ὁ κόσμος καὶ ἡ ποίησις

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ ἄνθρωπος, ὁ κόσμος καὶ ἡ ποίησις | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ ἄνθρωπος, ὁ κόσμος καὶ ἡ ποίησις | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply