Παιδική κακοποίησις;

Τί εἶναι;
Μόνον τό νά κτυπήσῃς ἕνα παιδί; Ἤ νά τοῦ ἀσκήσῃς βία σωματική γενικῶς;
Δέν εἶναι κάτι ἄλλο;
Θυμᾶμαι λοιπὸν τὴν γιαγιά μου νὰ λέῃ γιὰ κάποιον μπαμπούλα. Ἤ γιὰ τὸν λύκο. Ἤ γιὰ τὸν μουλαρᾶ…
Γενικῶς θυμᾶμαι τὴν γιαγιά μου νὰ μᾶς τρομοκρατῇ μὲ διαφόρους τρόπους κι ὅταν αὐτοὶ δὲν ἔπιαναν τότε ἐπεστράτευε ἄλλα μέσα, ἰσχυρότερα καὶ ἰκανότερα νὰ μᾶς …πείσουν. Θεοί, ἅγιοι, ἁγίες… Θὰ καιγόμασταν στὴν κόλασι, θὰ μᾶς ἔκαιγε ὁ θεός, θὰ μᾶς ἔπαιρνε ὁ θεὸς τὴν μάνα μας…
Ἀλήθεια, τί στό καλό θρησκεία τῆς ἀγάπης ἦταν αὐτή πού οἱ πιστοί της ἀσκοῦσαν τόσην τρομοκρατία στά παιδιά; Ἔ;Παιδική κακοποίησις;

 

Ἐγὼ πάντως καὶ τρομοκρατία καὶ βία καὶ ἀπειλὲς εἰσέπραξα ὡς παιδί.
Εἰλικρινῶς, δὲν εἶχα τὰ καλλίτερα παιδικὰ χρόνια, ὅσον ἀφορᾷ στὸν συγκεκριμένο τομέα.
Κι ἐπεὶ δὴ κάτι ποὺ δὲν μοῦ ἄρεσε ἀρνήθηκα νὰ τὸ ἐπαναλάβω σὲ ἄλλους, καθημερινῶς ἔρχομαι σὲ σύγκρουσι μὲ πολλοὺς γονεῖς, γιὰ αὐτὸν καὶ μόνον τὸν λόγο.

Ἄς σεβαστοῦμε περισσότερο τὰ παιδιά μας.
Ἄλλο ἡ προσωπικὴ κοσμοθέασις κι ἄλλο ἡ ἐπιβολὴ τέτοιων καταστάσεων.
Ἐὰν θέλουμε γιὰ τὰ παιδιά μας ἕναν καλλίτερο κόσμο ὀφείλουμε νὰ τὰ σεβαστοῦμε καὶ νὰ τὰ ἀντιμετωπίζουμε ὡς ἀνθρώπους κι ὄχι ὡς ἀντικείμενα ποὺ ἐξουσιάζουμε.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 28 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Παιδική κακοποίησις;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Παιδική κακοποίησις; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Παιδική κακοποίησις; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply