Ὅταν οἱ ΑΜΑΝ ἔλεγαν κι ἀλήθειες…

Ὅταν οἱ ΑΜΑΝ ἔλεγαν κι ἀλήθειες...Κι ἐπεὶ δὴ μάλλον, κατὰ τὰ νέα δεδομένα, μὲ τὸν «ἀντιῤῥατσιστικὸ» νόμο, τοὺς βλέπω νὰ διώκονται ποινικῶς, διότι μὲ τέτοια ταινιάκια προκαλοῦν μόνον τὸ δημόσιον αἴσθημα, πολὺ φοβᾶμαι πὼς τὸ ἀστεῖο τους θὰ τοὺς βγῇ ἰδιαιτέρως ξυνό…
Ἄλλως τε ἐδῶ καὶ καιρὸ ἔχουν πάψῃ νὰ λὲν ἀληθειες… Ἀσχολοῦνται μόνον μὲ αὐτὰ ποὺ εἶναι ἀποδεκτὰ ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες…

Εἴχαμε κι ἐμεῖς κάτι νὰ γελᾶμε..
Πάει κι αὐτό..
Τώρα θὰ μᾶς κόψουν καὶ τὸν «Ἀράπη» τοῦ Ζαμπέτα…
Θὰ μᾶς ἀπαγορεύσουν καὶ τὸν Βέγγο…
Θὰ μᾶς ἀπαγορεύσουν καὶ τὴν ἀναφορὰ στὴν ἱστορία…

Τί νά κάνουμε;
Δὲν φταῖν αὐτοί…
Ἐμεῖς τοὺς τὸ ἐπιτρέψαμε…

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 31 times, 1 visits today)
One thought on “Ὅταν οἱ ΑΜΑΝ ἔλεγαν κι ἀλήθειες…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅταν οἱ ΑΜΑΝ ἔλεγαν κι ἀλήθειες… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply