Φόροι.

φόροιΒάλετε φόρους βάλετε εἰς τὴν πτωχή μας ῥάχη
ποτίστε μὲ τὸ αἷμα μας τὴν ἀῤῥωστη πατρίδα
Σεῖς τὸ κρασι καὶ τὸν καπνὸ νὰ πίνετε μονάχοι
κι ἐμεῖς νὰ σᾶς κυττάζομε μὲ κα΄τι σὰν γαρίδα.
Βαριὰ φορολογῆστε καὶ τὸ νερὸ ποὺ τρέχει…
βάλετε φόρους βάλετε, κι ἡ ῥάχη μας ἀντέχει.
Ὅ,τι καλὸ κι ἄν ἔχομεν ἀπάνω μας ἄς μείνῃ,
στὰ πρόσωπά μας ἄς χυθῇ τοῦ μαρασμοῦ τὸ χρῶμα
μ’ ἐμᾶς τὸ ἰσοζύγιο τοῦ Ἔθνους μας ἄς γίνῃ,
φορολογῆστε καὶ αὐτὴ τὴν σάρκα μας ἀκόμα.
Τοῦ κρέατός μας κόβετε καμμιὰ παχειὰ λωρίδα
καὶ τρώγετέ την λαίμαργα μαζὺ μὲ τὴν πατρίδα.

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Φόροι.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φόροι. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φόροι. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φόροι. | TheNewsGr

Leave a Reply