Ἡ διαχρονικότης τῆς διαφθορᾶς, κατὰ Παπαδιαμάντη.

Ἡ διαχρονικότης τῆς διαφθορᾶς, κατὰ Παπαδιαμάντη.Από δημοσίευμα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στην εφημερίδα “Ακρόπολις” το έτος 1896. (Διαβάστε το κείμενο δύο φορές αφού είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα. Συγκρατείστε λέξεις και συγκρίνατε τον πλούτο εκείνης της γλώσσας με την φτωχή καταληστευόμενη σύγχρονη “πλέρια προοδευτική (sic) δημοτικιά”!)

«…Καί τί πταίει ἡ γλαῦξ, ἡ θρηνοῦσα, ἐπί ἐρειπίων;  Πταίουν οἱ πλάσαντες τὰ ἐρείπια.
Καὶ τὰ ἐρείπια τὰ ἔπλασαν οἱ ἀνίκανοι κυβερνῆται τῆς Ἑλλάδος.
Αὐτοὶ οἱ  πολιτικοί, αὐτοὶ οἱ βουλευταί, ἐκατέστρεψαν τὸ ἔθνος, ἀνάθεμά τους.
Κάψιμο θέλουν ὅλοι τους!
Τότε σ’ ἐξεθέωναν οἱ προεστοὶ καὶ οἱ «γυφτοχαρατζῆδες», τώρα σὲ «ἀθεώνουν» οἱ βουλευταὶ καὶ οἱ δήμαρχοι.
Τὸ τέρας, τὸ καλούμενον ἐπιφανὴς , τρέφει τὴν φυγοπονίαν, τὴν θεσιθηρίαν, τὸν τραμπουκισμόν, τὸν κουτσαβακισμόν, τὴν εἰς τοὺς νόμους ἀπειθείαν.
Πλάττει (πλάθει)  αὐλὴν ἐξ ἀχρήστων ἀνθρώπων, στοιχείων φθοροποιῶν, τὰ ὁποῖα τὸν περιστοιχίζουσι, παρασιτῶν τὰ ὁποῖα ἀποζώσι ἐξ αὐτοῦ.
Μεταξὺ δύο ἀντιπάλων μετερχομένων τὴν αὐτὴν διαφθοράν, θὰ ἐπιτύχῃ ὅστις εὐπρεπέστερον φορεῖ τὸ προσωπεῖον κι ἐπιδεξιώτερον τὸν κόθορνον.
Ἄμυνα περὶ πάτρης θὰ ἦτο ἡ εὐσυνείδητος λειτουργία τῶν θεσμῶν, ἡ ἐθνικὴ ἀγωγή, ἡ χρηστὴ διοίκησις, ἡ καταπολέμησις τοῦ ξένου ὑλισμοῦκαὶ τοῦ πιθηκισμοῦ, τοῦ διαφθείροντος τὸ φρόνημα ἐκφυλίσαντος σήμερον τὸ ἔθνος , καὶ ἡ πρόληψις τῆς χρειοκοπίας.»
Αυτά έγραφε ο Παπαδιαμάντης και αυτά ισχύουν στο ακέραιο και σήμερα.
Και εμείς οι σημερινοί Έλληνες κοιτάμε μουδιασμένοι, μοιρολάτρες δίκην ραγιά, την κακή ιστορία να επαναλαμβάνεται, υπνωτισμένοι από την  κυβερνητική προπαγάνδα της δήθεν ευημερίας, και αρκούμενοι στις «αντιδράσεις» στρατευμένων νεόκοπων κομματαρχών και εύπορων συνδικαλιστών.
(Visited 237 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ διαχρονικότης τῆς διαφθορᾶς, κατὰ Παπαδιαμάντη.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ διαχρονικότης τῆς διαφθορᾶς, κατὰ Παπαδιαμάντη. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ διαχρονικότης τῆς διαφθορᾶς, κατὰ Παπαδιαμάντη. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply