Ποιός ἔδωσε ζωή στήν φλογέρα;

 

 Rumi Ποιός ἔδωσε ζωή στήν φλογέρα;

 Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī (1207-1273)

 

Ένας τεχνίτης τράβηξε ένα καλάμι από τις καλαμιές

του έκανε τρύπες, και το ονόμασε άνθρωπο.

 

Από τότε, αυτό θρηνεί μια τρυφερή αγωνία

αποχωρισμού, χωρίς ποτέ να αναφέρει την δεξιοτεχνία

που του έδωσε ζωή σαν φλογέρα.

 

 

 

A craftsman pulled a reed from the reedbed,

cut holes in it, and called it a human being.

 

Since then, it’s been wailing a tender agony

of parting, never mentioning the skill

that gave it life as a flute.

Μόνον ποίησις

(Visited 22 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ποιός ἔδωσε ζωή στήν φλογέρα;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιός ἔδωσε ζωή στήν φλογέρα; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιός ἔδωσε ζωή στήν φλογέρα; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Περὶ προνοίας. » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply