Θέλει ἐπιμονή, ἐπιμονή, ἐπιμονή…

4.1.1Γιὰ τὰ πάντα…
Δὲν ὑπάρχει κάτι γύρω μας ποὺ νὰ μᾶς χαρίζετα, ἔτσι, ἐπεὶ δὴ γεννηθήκαμε …ὄμορφοι.
Θέλει ἐπιμονή, ὑπομονή, δέσμευσι τὸ κάθε τί…
Θέλει ἀποφασιστικότητα, συνέπεια, προσήλωσι…
Θέλει Ἔρωτα μὲ τὸν στόχο καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα ὁρισμὸ τοῦ στόχου…

Λέει ὁ Πλούταρχος…
Οἱ σταγόνες τοῦ νεροῦ τρυποῦν τὴν πέτρα, ὅταν πέφτουν ἐπάνω της ἐξακολουθητικὰ κι ἐπίμονα…
Θέλει ἐπιμονή, ἐπιμονή, ἐπιμονή…
Θὰ ἔλθῃ ἡ ἀλλαγή… 

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

Ἐάν δέν ξέρῃς ὅμως ποῦ πᾶς, μέ ποιό κουράγιο θά ξεκινήσῃς γιά νά πᾶς;
Ἐάν δέν γνωρίζῃς τό ποῦ πρέπει νά φθάσῃς, τότε πῶς θά ξεκινήσῃς;
Ἐάν δέν ἔχεις δῇ ἤδη τό ἀποτέλεσμα πῶς θά μπορέσῃς νά δεσμευτῇς ἀπέναντί του

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Θέλει ἐπιμονή, ἐπιμονή, ἐπιμονή…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θέλει ἐπιμονή, ἐπιμονή, ἐπιμονή… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θέλει ἐπιμονή, ἐπιμονή, ἐπιμονή… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply