Γιατί ἡ ὀρχήστρα τῆς ΕΡΤ δέν εἶναι καλή;

Γιατί ἡ ὀρχήστρα τῆς ΕΡΤ δέν εἶναι καλή;Γιατί ἡ ὀρχήστρα τῆς ΕΡΤ δέν εἶναι καλή;
Γιατὶ δὲν ξέρει νὰ παίζῃ τίποτα ἄλλο ἀπὸ Θεοδωράκη.

Ἀπό Τσιτσάνη, Ζαμπέτα, Γιοβάν Τσαούς, Μπαγιαντέρα, Βαμβακάρη, Μαρκόπουλο,… τίποτα.

Ἀπὸ τὴν  πραγματικὴ λαϊκὴ μουσική, ποὺ εἶναι ἡ δημοτική μας  μουσική…τίποτα.

Οἱ δὲ «δημοκράτες» ποὺ παρακολουθοῦν ἀπὸ κάτω, ἀνάθεμά με ἐὰν ξέρουν τὶ θὰ πῇ 15σύλλαβος, ἐὰν ξέρουν ἕναν συρτό, ἕναν ἀντικριστό, ἐὰν ξέρουν ἕναν πυρρίχιο ἤ ἕναν κλέφτικο….
Τὸ πολὺ νὰ ξέρουν κανένα ταγκό ἤ κανένα βαλσάκι ἤ κάποιον ἄλλον λατινοαμερικάνικο χορό, καθότι ἡ πατρίδα των δὲν εἶίναι ἡ Ἑλλάδα ἀλλὰ ἡ Λατινικὴ Ἀμερική.

Εἶναι πολὺ ἀνωτέρας ὑποστάθμης γιὰ νὰ ξέρουν τὶ πραγματικά ἐστὶ  λαϊκὴ παράδοσις.
Λαϊκοὶ μόνον στὰ λόγια.
Ξέρουν νὰ ὑμνοῦν τὸν λαὸ ἀλλὰ δὲν ξέρουν νὰ εἶναι λαός.
Εἶναι ὑπὲρ τοῦ λαοῦ ἀλλὰ ἀπὸ μίαν ἐλιτίστικη θέση.

Στράβων Ἀμασεύς

φωτογραφία

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply