Ὁ κ. Σαμαρᾶς καί τά … κέρατα τοῦ ταύρου!

Ὁ κ. Σαμαρᾶς καί τά ... κέρατα τοῦ ταύρου!Θυμηδία μοῦ προκάλεσε ἡ προχθεσινή σύσταση τοῦ πρωθυπουργοῦ πρός τούς ὑπουργούς του, νέους καί παλιούς, νά πιάσουν “τόν ταῦρο ἀπό τά κέρατα”! Διερωτῶμαι: ἔχει δοκιμάσει νά πιάσει ὁ κ. Σαμαρᾶς ἀπό τά κέρατα ὄχι ταῦρο ἀλλά τράγο; Τότε θά βλέπαμε τά καζάντια του. Τήν ἴδια σύσταση εἶχε κάνει καί ὁ χρυσοστόλιστος ναύαρχος Κόχραν πρός τόν Καραϊσκάκη.

Ὁ Γυιός τῆς Καλογριᾶς ἦταν ὑπέρ ἑνός κυκλωτικοῦ σχεδίου ὥστε νά κάνει τόν Κιουταχή, πολιορκητή τῶν Ἀθηνῶν, πολιορκούμενο. Ὁ Κόχραν ἦταν ὑπέρ ἑνός Ναπολεοντείου σχεδίου, δηλαδή ὑπέρ μιᾶς μετωπικῆς ἐπιθέσεως. Καί εἶπε κάποια στιγμή στή σύσκεψη πού ἔγινε στίς 10 Ἀπριλίου 1827 στό Κερατσίνι, στά ἑλληνικά:

– Ἐκ τῶν κεράτων τόν ταῦρον!

Ὁ Καραϊσκάκης κατάλαβε τό νόημα, ἀλλά τάχα ἀφελῶς ἐρώτησε τόν διερμηνέα:

– Ποιόν λέει ταῦρο ὁ ναύαρχος; Τόν μπουγά; (Μπουγά λέγαν στ’ Ἄγραφα – κι ὄχι μόνο- τόν ταῦρο. Ἀφοῦ ἔλαβε καταφατική ἀπάντηση, ὁ Καραϊσκάκης εἶπε στό διερμηνέα στοχαστικά:

– Πες του ὅτι στ’ Ἄγραφα τόν μπουγά δέν τόν πιάνουν ἀπό τά κέρατα, διότι τούς τρυπάει. Τόν πιάνουν ἀπό τ’ ἀχαμνά καί τόν γονατίζουν.

Δυστυχῶς, ἡ τακτική τοῦ Κόχραν ἐπιβλήθηκε. Χάθηκε ὁ Καραϊσκάκης καί ἐντός δύο ἡμερῶν χάθηκε στή μάχη τοῦ Ἀνάλατου καί τό πολυπληθές στράτευμα πού μέ μύριους μόχθους εἶχε συγκεντρώσει. Τό δίδαγμα εἶναι σαφές: ὄχι ἐκ τῶν κεράτων. Ὑπάρχουν κι ἄλλοι τρόποι γιά τή λύση τῶν προβλημάτων.

Σαράντος Καργάκος

φωτογραφία

(Visited 82 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ κ. Σαμαρᾶς καί τά … κέρατα τοῦ ταύρου!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ κ. Σαμαρᾶς καί τά … κέρατα τοῦ ταύρου! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ κ. Σαμαρᾶς καί τά … κέρατα τοῦ ταύρου! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply