Νά τό πάρουμε ἀλλοιῶς κύριε καθηγητά;

Νά τό πάρουμε ἀλλοιῶς κύριε καθηγητᾶ;Ἀπευθύνομαι στὸν καθηγητὴ Σταματογιαννάκη, ὁ ὁποῖος δημοσιεύοντας τὰ συμπεράσματα τῆς ὁμάδος του, στὸ Nature, καταλήγει στὸ συμπέρασμα πὼς 4.50-5.000 χρόνια πρὶν οἱ κάτοικοι τῆς Κρήτης ἦταν οἱ παπποῦδες τῶν σημερινῶν Κρητῶν. Ἔως ἐδῶ, βάσει ἐρεύνης τῆς βιολογίας, τῆς γενετικῆς, τῆς ἐξελίξεως, πάει, τὸ κλείσαμε τὸ κενό. Πρὶν ἀπὸ αὐτὸ τὸ χάος ὅμως. Σωστά;
Τὸ ἄρθρον, στὸ ὁποῖον ἀναφέρομαι, εἶναι αὐτό:

Μά εἶναι δυνατόν νά εἶναι ἀπόγονοι τῶν Μινωϊτῶν οἱ σημερινοί Κρῆτες;

Λοιπὸν κύριε καθηγητᾶ, ποὺ ὥς εἰδικὸς πρέπει νὰ γνωρίζῃς κι ἄλλα. Ὄχι μόνον αὐτὰ ποὺ σοῦ ὑπαγορεύουν καὶ σοῦ ἀποδεικνύουν τὰ πειράματά σου. Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε.

Πρὸ 130.000 τοὐλάχιστον χρόνια, ἔως καὶ 700.000 χρόνια, πρὶν τὴν ἐποχή μας, στὴν Κρήτη εἶχαν ναυσιπλοΐα. Δὲν τὸ λέω ἐγώ. Τὸ περιοδικὸ ἀρχαιολογία τὸ λέει. Ἔχεις ὑπ’  ὄψιν σου;
Μά τί λέω; Εἶναι δυνατόν νά ἔχῃ ἕνας Βιολόγος ὑπ’  ὄψιν του τά ἀρχαιολογικά καί παλαιοντολογικά εὑρήματα. Πάντως γιὰ νὰ σὲ βοηθήσω, σοῦ δίδω καὶ τὴν ἀνακοίνωσι:

Ἐπίσημος παραδοχή τοῦ ὑπουργείου γιά τήν ὑπάρξιν ναυσιπλοΐας πρό τοὐλάχιστον 130.000 χρόνια;

Τί εἴπαμε λοιπόν; Ἀπό 130.000 ἔως ἴσως (αὐτὸ τὸ «ἴσως» τὸ  γράφω ἐγώ, γιὰ νὰ μὴν δημιουργήσω ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια) καὶ 700.000 χρόνια, στὴν Κρήτη εἴχαμε ναυσιπλοΐα.
Ποιός τήν δημιουύργησε; Οἱ μογγόλοι; Πλάκα μᾶς κάνεις;
Τὰ δικά σου μελετήματα, βάσει πάντα εὑρημάτων, ἀποδεικνύουν πὼς πρὸ 4,5-5 χιλιάδες χρόνια κατοικοῦσαν στὸ νησὶ οἱ ἴδιοι Κρῆτες ποὺ κατοικοῦν καὶ σήμερα. Ἀλλὰ ἐκεῖ ἀρχίζεις καὶ τὰ χαλᾶς.
Εἴχαμε δῆλα δὴ στὴν Κρήτη κατοίκους, πρὸ 130.000 ἐτῶν τοὐλάχιστον, ἔφυγαν, ξενιτεύτηκαν, πῆγαν στὴν Σελήνη, ἄδειασαν τὴν Κρήτη καὶ κατόπιν τοῦ ἀδειάσματος ἦλθαν τὰ δικά σας εὑρήματα νὰ τοὺς ἀντικαταστήσουν.
Σέ ποιόν ΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ νά πῶ αὐτά τά γελοῖα συμπεράσματα; Ποιός ΛΟΓΙΚΟΣ καί ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ δέν θά σᾶς πάρῃ μέ τίς πέτρες καί μέ τίς τομάτες; Ποιός ΛΟΓΙΚΟΣ σκέτο ἄνθρωπος δέν θά σᾶς περιγελᾶ νυχθημερόν;

Ἄς πᾶμε ὅμως παρακάτω.

Τί ἄλλο εἴχαμε στήν Κρήτη; Καὶ παραμένω στὴν Κρήτη, δίχως νὰ καταπιάνομαι μὲ ἄλλα εὑρήματα, γιὰ τὴν ὥρα, σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς χώρας, διότι ἐκεῖ ἔχετε ἑστιάσῃ τώρα τελευταῖα. Ἄλλως τέ, ἔχουν λυσσάξῃ ἀκόμη καὶ οἱ Ἑβραῖοι νὰ ἀποδείξουν πὼς αὐτοὶ πρῶτοι κατοίκησαν τὸ νησί.

Ἄς περάσουμε λίγο στὶς Βόρειες θάλασσες.
Πότε ἀκριβῶς τοποθετοῦνται χρονολογικῶς τά ἐκεῖ  εὑρήματα; Περί τά 3.500 χρόνια πρίν;
Χμμμ…
Ἦλθαν λοιπὸν οἱ μογγόλοι καὶ μέσα σὲ χίλια ΜΟΛΙΣ χρόνια κατάφεραν νὰ φτιάξουν τέτοιαν ναυσιπλοΐα, ποὺ ἔφθασαν ἔως τὶς Βόρειες θάλασσες. Τώρα νά τό πιστέψουμε αὐτό ἤ νά ἐξακολουθήσουμε τό γέλιο;

Οἱ Μινωΐτες στὴν Βόρειο Θάλασσα.

Ποῦ ἀλλοῦ πῆγαν καί πότε οἱ Μινωΐτες;

Μινωΐτες Κρῆτες: 3.500 τοὐλάχιστον χρόνια πρίν, ἐξερευνοῦσαν τὴν Εὐρώπη!

Δῆλα δή εἶχαν κάνῃ τά ταξείδια πρός τήν Εὐρώπη κάτι σάν τό Τυμπάκι-Κερατόκαμπο;
Μπᾶ… Δύσκολο.

Εἶχαν κι ἀστεροσκοπεῖα κύριε καθηγητᾶ; Ἀπό τό 4.000 π.α.χ.; Μήπως τά ἔφεραν ἀπό τήν Μογγολία κι αὐτά;
Τί νά πῶ; Ἄφωνη ἔμεινα…

Τό ἀρχαιότερο ἀστεροσκοπεῖο ἦταν στήν Κρήτη

Ἀλλά μόνον οἱ Μινωΐτες πηγαινοέρχονταν; Καί μόνον στήν Εὐρώπη; Κι ἀπό πότε;

Πότε πρωτοπάτησαν οἱ Ἕλληνες τήν Ἀμερική εἴπαμε; (α)

Πότε πρωτοπάτησαν οἱ Ἕλληνες τήν Ἀμερική εἴπαμε; (β)

Κύριε καθηγητᾶ…
Ἐπεὶ δὴ ἔχεις μείνῃ πίσω στὸν τομέα τῆς ἱστορικῆς, ἀρχαιολογικῆς, παλαιοντολογικῆς ἐνημερώσεως, θὰ πρότεινα νὰ ἐπανέλθῃς σὲ μερικὰ χρόνια, ἐφ΄ ὅσον πρὶν θὰ ἔχῃς συμπεριλάβῃ στὶς ἔρευνές σου καὶ μερικὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω, καθῶς καὶ δεκάδες ἄλλα, ποὺ δὲν σοῦ παρουσίασα, λόγῳ χώρου.

Ἐλπίζω κι εὔχομαι τὴν ἐπομένη φορὰ νὰ εἶναι πιὸ κοντὰ στὴν πραγματικότητα οἱ ἔρευνές σου.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 71 times, 1 visits today)
One thought on “Νά τό πάρουμε ἀλλοιῶς κύριε καθηγητά;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νά τό πάρουμε ἀλλοιῶς κύριε καθηγητᾶ; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply