Αὐτὴ ἡ ψύχωσις μὲ τὴν διατροφή…

Αὐτὴ ἡ ψύχωσις μὲ τὴν διατροφή...Αὐτὴ ἡ ψύχωση μὲ τὴν διατροφὴ κατάφερε νὰ καταστρέψει, νὰ ἰατρικοποιήσει κάθε μπουκιά μας.
Σκέψου πρὶν φᾶς!
Πόσες θερμίδες, πόσα λιπαρά!!!
Τὸ τραπέζει ἔπαψε νὰ εἶναι βωμὸς γεύσεων ἀλλὰ ἕνας πάγκος φαρμακείου, ποὺ ζυγίζουμε σχολαστικὰ τὰ λίπη καὶ τὶς θερμίδες καὶ μασουλᾶμε μὲ ἐπιμέλεια τὰ φαγητὰ ποὺ δὲν εἶναι παρὰ φάρμακα.
Ἐὰν κάποιος ἀπολαμβάνει αὐτὸ ποὺ τρώει, χωρὶς ἐνοχές, τότε μπορεῖ νὰ φάει τὶς σωστὲς ποσότητες καὶ νὰ κάνει τὶς σωστὲς ἐπιλογές.
Ἡ ἐνοχὴ ποὺ νοιώθουν κάποιοι γίνεται περιττὸ βάρος.

Γιώτα Σούσουλα

Εἶμαι ὑπὲρ τῶν …ἐντολῶν ποὺ μᾶς ὐπαγορεύει ἡ Φύσις.
Ναί, ἐὰν ἀναζητήσουμε τὸ τὶ μᾶς ὑποδεικνύουν οἱ γευστικοί μας κάλυκες, τότε θὰ ἀνακαλύψουμε πολὺ εὔκολα τὸ τὶ μᾶς τρέφει καὶ δὲν μᾶς χορταίνει σκέτο.
Αὐτοὶ οἱ γευστικοὶ κάλυκες, ποὺ σαφῶς χρειάζονται ἀποτοξίνωσι γιὰ νὰ μᾶς …«μιλήσουν», μποροῦν θαυμάσια νὰ μᾶς ὑποδείξουν τὸ τὶ χρειαζόμαστε ὥς τροφή, καὶ τὶ ὄχι.
Ὅπως ἐπίσης μποροῦν θαυμάσια, σὲ συνεργασία μὲ κάθε ἄλλο μας ὄργανο, νὰ μᾶς ὑποδείξουν τὸ πότε θὰ φᾶμε, τὸ πόσο  καὶ τὸ πῶς.

Τὸ σῶμα μας μπορεῖ νὰ μᾶς «μιλήσῃ» ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ θέλουμε νὰ τὸ ἀκούσουμε.
Δὲν ὑπάρχουν λοιπὸν διατροφικὲς ὁδοὶ καλὲς ἤ κακές.
Ἐμεῖς τὶ χρειαζόμαστε μόνον πρέπει νὰ μᾶς ἐνδιαφέρῃ.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 31 times, 1 visits today)
One thought on “Αὐτὴ ἡ ψύχωσις μὲ τὴν διατροφή…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Αὐτὴ ἡ ψύχωσις μὲ τὴν διατροφή… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply