Ἡ εὐγένεια ἴσως νὰ μὴν προσθέτῃ κάτι…

Ἡ εὐγένεια ἴσως νὰ μὴν προσθέτῃ κάτι...Ἀλλὰ σίγουρα ἡ ἀγένεια ἀφαιρεῖ πολλά…

Αὐτὰ ἔγραφε ἡ Γιώτα ἐχθές, καὶ εἶχε δίκαιον…
Ξέρετε ὅμως σίγουρα πὼς δὲν γίνεται νὰ εἶσαι πάντα εὐγενής…
Μπορεῖς ὅμως, ὅταν ἡ ἀνάγκη τὸ ἐπιβάλλει, νὰ κρατηθῇς… Νὰ μὴν μιλήσῃς… Ὄχι διότι δὲν ξέρεις νὰ ἀπαντήσῃς, ἀλλὰ διότι ἔτσι θὰ εἶναι καλλίτερα γιὰ ὅλους…

Ξέρω… Εἶναι δύσκολο. Εἰδικῶς μὲ τόση σαβούρα ποὺ κυκλοφορεῖ στὰ μυαλὰ κάποιων…
Ὅμως δὲν εἶναι γιὰ αὐτούς…
Γιὰ ἐμᾶς εἶναι… Εἶναι μεγάλη ἡ ἱκανοποίησις ποὺ ἔχουμε ὅταν συνειδητοποιήσουμε πὼς τὰ καταφέραμε δίχως νὰ κατεβοῦμε ἐπίπεδον…
Καὶ εἶναι ἀκόμη μεγαλυτέρα ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἱκανοποίησις ὅταν αὐτὸ ἐπιστρέφῃ…
Διότι πάντα ἐπιστρέφει…

Ἄλλως τέ, προτιμότερο  εἶναι νὰ ἀφήσουμε λίγη σιωπὴ πίσω μας, ἤ, ἀκόμη  καὶ περισσότερη εὐγένεια ἀπὸ ὅσο ἀντέχουμε,  παρὰ πίκρα, ὀργὴ καὶ  προσβολές…

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 165 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ εὐγένεια ἴσως νὰ μὴν προσθέτῃ κάτι…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ εὐγένεια ἴσως νὰ μὴν προσθέτῃ κάτι… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply