Μία μικρή ἀνάπαυλα γιά ἀκόμη καλλίτερες διαδικτυακές ἀναζητήσεις

Ναυμαχία Ναυαρίνου

Λόγω  τεχνικοῦ προβλήματος ἡ σελίδα μας δέν θά ἔχῃ κίνησι γιά λίγες ἡμέρες.

Εὐχαριστοῦμε γιά τήν κατανόησι.

Ἐπίσης εὐχαριστοῦμε ὅλους ὅσους μᾶς ἐτίμησαν μέ τήν προτίμησι τους στούς διαδικτυακούς τους προβληματισμούς.

Μείνετε «συντονισμένοι». Ἐπανερχόμεθα δριμύτεροι. Τό ἐννοῦμε!

Φιλονόη καί Φίλοι

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply