Νὰ ξεδιψάσουν…

Νά ξεδιψάσουν…
Κάποτε εἴχαμε δένδρα.. Πουλιά…
Κάποτε εἴχαμε πηγὲς καὶ ποτάμια…
Κάποτε τὰ ζῶα εἶχαν τὸ ἀπόλυτο δικαίωμα στὴν ἐπιβίωσι καὶ μποροῦσαν νὰ ξεδιψάσουν ὅταν κι ὅπου ἤθελαν.
Τώρα τοὺς πήραμε τὰ δένδρα… Τὶς σκιές… Τὰ ποτάμια… Τὰ κάναμε δεξαμενὲς τσιμεντένιες…
Κι αὐτὰ ὑποφέρουν… Σβήνουν…
Λίγο σεβασμό…
Λίγο νὰ ξαναγίνουμε ἄνθρωποι… Λίγο. Ἐπιβάλλεται…
Ἰδίως τώρα ποὺ οἱ ζέστες αὐξάνονται…
Ἕνα κυπελάκι μὲ νερὸ ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια μας θὰ τὰ βοηθήσῃ πάρα πολύ.

Φιλονόη.

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply