Εἰρήνη στήν Γάζα;

Χμμμ;
Τί εἴδους εἰρήνη θά εἶναι αύτή;
Σάν κι αὐτή;Εἰρήνη στήν Γάζα;

 

φωτογραφία

Ὡραία εἰρήνη…
Συμφωνεῖτε;

Νὰ παύσουν οἱ ἐχθροπραξίες…
Ποιός κάνει πλάκα σέ ποιόν;
Καί ποῦ εἶναι ἀλήθεια αὐτός ὁ ΟΗΕ;  
Πάλι μπίζνες κάνει;

Φιλονόη.

 «Εμείς οι Εβραίοι, εμείς οι καταστροφείς, θα παραμείνουμε για πάντα οι καταστροφείς. Τίποτε από όσα κάνετε εσείς δεν συμβαδίζει με τις δικές μας ανάγκες και διεκδικήσεις. Θα καταστρέφουμε για πάντα, διότι χρειαζόμαστε ένα δικό μας κόσμο»

Maurice Samuel, απευθυνόμενος στους άλλους λαούς μέσα από το βιβλίο του «You Gentiles».

Αὔρα Ζωνόρου Ἀλεξανδρῆ

(Visited 19 times, 1 visits today)




0 thoughts on “Εἰρήνη στήν Γάζα;

  1. Ἡ νῦν φαγωμάρα εἰς τὴν Γάζαν ἔχει ἄλλα ἐφαλτήρια πολὺ διαφορετικὰ ἀπὸ τὰ προηγούμενα,
    καὶ εἶναι τελείως ἀντίθετη μὲ τὰ συμφέροντα τῶν Ἰσραηλινῶν τὴν φορὰν αὐτήν.
    Καὶ κάτι ἄλλο ἐπ’ εὐκαιρία: Ποῖος μᾶς βεβαιώνει ὄτι ὁ κύριος αὐτὸς Μωρὶς Σάμουλε εἶναι ἐβραῖος;

Leave a Reply