Πάει, μᾶς τελειώνει καὶ τὸ στέγαστρο…

Πάει, μᾶς τελειώνει καὶ τὸ στέγαστρο...Αὐτὸ τέλος πάντων ποὺ τὸ εἶπαν στέγαστρον ἀλλὰ παρέμενε μία σιδεριά.. Ἤ ὀρθότερα, πολλὲς σιδεριές…
Νά πῶ πόσο χαίρομαι; Λίγο εἶναι…
Γενικῶς, αὐτὰ τὰ περὶ Καλατράβα πολὺ μὲ εἶχαν ἐκνευρίσῃ….
Θεωροῦσα ἀπαράδεκτο νὰ πληρώσουμε τόσα λεφτὰ σὲ μία βλακεία. Διότι περὶ βλακείας πρόκειται. Δὲν εἶναι θέμα αἰσθητικῆς ἀλλὰ ἀνάγκης.
Ποιά ἦταν ἡ ἀνάγκη μας νά ἔχουμε ἕνα τέτοιο κατασκεύασμα; Γιά νά τό βλέπουμε ἤ γιά νά τό ἐπιδεικνύουμε; Διότι οὔτε τὸ βλέπουμε οὔτε τὸ ἐπιδεικνύουμε. Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς τὰ περισσότερα ἀθλητικὰ κέντρα κλείνουν ἤ καταῤῥέουν, τότε μεγαλώνει ἀκόμη περισσότερο ὁ ἐκνευρισμός.
Διότι γιὰ νὰ δικαιοῦσαι καὶ νὰ ἔχῃς τέτοιου εἴδους στέγαστρα δὲν πρέπει νὰ χρωστᾶς. Ἐφ΄ ὅσον χρωστᾶς δὲν σοῦ χρειάζονται. Μένεις μὲ τὰ ὅσα ἔχεις καὶ κλείνει τὸ θέμα… Ἀλλὰ ἐμεῖς μία καὶ δὲν εἴχαμε νύχια νὰ ξυστοῦμε εἴπαμε νὰ πάρουμε τὰ νύχια τοῦ κάθε Καλατράβα…

Το στέγαστρο Καλατράβα αξίας 130 εκατομ. ευρώ υπό κατάρρευση – Το είχαν αφήσει 9 χρόνια χωρίς συντήρηση

Το στέγαστρο Καλατράβα, το οποίο δέχθηκε πολλών εγκωμιαστικών σχολίων κατά την διάρκεια της κατασκευής του καθώς κόσμησε το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) και είχε αποτελέσει σημείο κατατεθέν των Ολυμπιακών μας αγώνων του 2004, κινδυνεύει να καταρρεύσει.

Τίποτα δεν θυμίζει πλέον, την κατασκευή του διάσημου Ισπανού αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα που κόστισε μάλιστα 130 εκατ. ευρώ. Εννιά χρόνια μετά, χωρίς καμία συντήρηση όπως προβλεπόταν, το πολυσυζητημένο στέγαστρο κινδυνεύει να αποτελέσει πλέον το επιστέγασμα της οικονομικής μας κατάρρευσης.

Σε δημοσίευμα του Βήματος, αναφέρεται μάλιστα ότι το υπουργείο Πολιτισμού διαβίβασε έγγραφο στην Βουλή όπου αποκαλύπτει ότι είχε προγραμματιστεί διενέργεια διαγωνισμών για την συντήρηση των έργων Καλατράβα.

Ο πρώτος αφορούσε στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη καταγραφή δομοστατικής συμπεριφοράς των μεταλλικών κατασκευών του ΟΑΚΑ και ο δεύτερος στη συντήρηση. Συνολικά οι δύο διαγωνισμοί ανέρχονταν σε 9,5 εκατομμύρια ευρώ, 4,5 για τον πρώτο και 5 για τον δεύτερο.

Όμως όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «επειδή ως σήμερα δεν εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίες πιστώσεις και δεν εγκρίθηκαν οι μελέτες, η υπηρεσία μας δεν προχώρησε στη διενέργεια διαγωνισμών της συντήρησής του. «Οι διατεθείσες πιστώσεις του 2009 ανήλθαν τελικά στο ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ και με αυτές πληρώθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές του αναδόχου (Bung) του αρχικού πολιτικού προγράμματος παρακολούθησης της δομοστατικής συμπεριφοράς του στεγάστρου» αναφέρεται στο έγγραφο και συμπληρώνεται ότι τα επόμενα έτη τα χρήματα «κάλυπταν μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών».

Στο Έγγραφο του υπουργείου, αναφέρεται η προσπάθεια για την συντήρηση του έργου με την προώθηση διαγωνισμών ώστε να διατηρηθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα του στεγάστρου αλλά και άλλων μεταλλικών κατασκευών του ΟΑΚΑ. Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Πολιτισμού Γιάννης Ανδιανός, αναφέρει «θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλισθούν οι σχετικές πιστώσεις και να προχωρήσουμε στη σύναψη σχετικών συμβάσεων με αναδόχους που θα αναδειχθούν από τους σχετικούς διαγωνισμούς, προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα του στεγάστρου και του συνόλου των μεταλλικών κατασκευών του ΟΑΚΑ».

πηγή

Ἐὰν ὅμως τὸ δοῦμε κι ἀπὸ πλευρᾶς αἰσθητικῆς, ἄν καὶ ἀρκετοὶ θὰ διαφωνήσουν μαζύ μου, πάλι δὲν μοῦ ἀρέσει. Δὲν μᾶς ἔφθαναν τὰ τσιμέντα, ἡ ἄσφαλτος, τώρα στολίσαμε τὸ στάδιο καὶ μὲ τὶς σιδεριές… Ἔλεος πιά…
Τί στό καλό λοιπόν νά ἀπολαύσω ἀπό αὐτό τό τερατούργημα; Τί νά εὐχαριστηθῶ; Διότι σὰν εἰκόνα οὐδέποτε μὲ εὐαρέστησε. Καὶ τελικῶς ὁ μόνος ποὺ πράγματι τὸ χάρηκε ἦταν ὁ Καλατράβα…. (Ἴσως καὶ κάτι σούργελα δικά μας, ποὺ λάδωσαν τὸ ἀντεράκι τους…!)
Ὁ ὁποῖος μάλλιστα τώρα τελευταῖα ἀντιμετωπίζει πολλὰ προβλήματα ἀναφορικῶς μὲ τὴν ποιότητα τῶν κατασκευῶν του. Τὸ τὶ ἀποζημιώσεις καλεῖται νὰ πληρώσῃ, δὲν λέγεται… Μήπως κι ἐμεῖς νά ἀρχίσουμε νά τό σκεπτόμαστε;

Μία ἀπορία ὅμως τὴν ἔχω ἡ ἄτιμη.
Γιατί νά δόσουμε ἐκατόν τριάντα ἐκατομμύρια εὐρόπουλα καί νά μήν ἔχουμε μίαν κατασκευή τέτοια πού νά μήν κινδυνεύῃ; Τί στό καλό ἀγοράσαμε; Τήν πεθερά τοῦ Καλατράβα;

Φιλονόη

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply