Πρέπει νὰ πολεμήσουμε τὸ χλώριο!

Πρέπει νὰ πολεμήσουμε τὸ χλώριο! 1

Πρέπει ν τντιμετωπίσουμε μ κάθε δυνατν τρόπο!

χλωρίωσις (λλογόνωσις γενικότερα, διότι τώρα τελευταα κάνουν κα φθορίωσι) εναι π τ πλέον πικίνδυνα χημικ πο στρέφονται κατ τς γείας μας. 

Ο  κάτοικοι τς Πορταρις ντέδρασαν, λλ δν εναι μόνον ατοί!

Πρέπει ΟΛΟΙ μας ν συνειδητοποιήσουμε πς δν χουν δικαίωμα ν παίζουν μ τν γεία τν παιδιν μας κα τν δική μας. 

Διαβστε τν καταγγελία! 

Εναι ποκαλυπτική. 

Φιλονόη. 

 

(Πηγ Hellenic Revenge)Πρέπει νὰ πολεμήσουμε τὸ χλώριο! 2

Πρέπει νὰ πολεμήσουμε τὸ χλώριο! 3

Πρέπει νὰ πολεμήσουμε τὸ χλώριο! 4

πρώτη δημοσίευσις 24 Ἰανουαρίου 2012

(Visited 31 times, 1 visits today)
Leave a Reply