Λέγαμε κάτι γιά τόν Γ΄ Παγκόσμιον Πόλεμον;

Λέγαμε κάτι γιά τόν Γ΄ Παγκόσμιον Πόλεμον;Καί πού λέγαμε;
Τί μᾶς ἀφορᾶ ἐμᾶς;

Ἐμεῖς ἔχουμε ἄλλα, σοβαρότερα καὶ σημαντικότερρα.
Οὐδόλως μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ ἐὰν καίγεται ὁ πλανήτης.
Τὴν δουλειά μας νὰ κάνουμε κι ὅλα καλά….

Σωστά; Ἤ ὄχι;
Λᾶθος!
Ὁ πόλεμος, σὲ ὅποιο σημεῖον τοῦ πλανήτου κι ἐὰν «κάνῃ παιχνίδι» εἶναι ΔΙΚΟ μας πρόβλημα.
Ὄχι καὶ δικό μας, ἀλλὰ ἀποκλειστικῶς δικό μας πρόβλημα.

Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει τὸ ἐὰν πάσχουν, γιὰ τὴν ὥρα, μόνον οἱ Σύριοι. Οἱ Σύριοι εἶμαι ἐγώ. Εἶσαι ἐσύ. Εἴμαστε ὅλοι μας. Καὶ πάσχουν αὐτοί, ἄρα πάσχω ἐγώ.
Τὸ αἷμα ῥέει… Ῥέει εὔκολα, διότι πλέον ἡ ἀξία τῆς ἀνθρωπίνου ζωῆς εὐτελίστηκε…
Σήμερα εἶναι ἡ Συρία, αὔριο τὸ Ἰράν, μεθαύριο ἐγώ… Ἐδῶ… Δῆλα δὴ πάσχει τώρα ἕνας γείτονας διότι πρέπει νὰ πάρω ἐγὼ τὴν ἀπόφασι καὶ νὰ συνειδητοποιήσω πὼς τελικῶς πάσχουμε ὅλοι μας.

Στὸ μεταξὺ οἱ προετοιμασίες εἶναι ταχύτατες. Οἱ ΗΠΑ, ποὺ ἀκόμη τὸ παίζουν γενικὸς δερβέναγας τοῦ πλανήτου, ἀπειλοῦν, ἁλωνίζουν, διατάζουν ἀφανισμὸ πληθυσμῶν καὶ πληθυσμῶν…

Κι ἐμεῖς;
Ἐμεῖς τί πρέπει νά κάνουμε; Νά περιμένουμε τό τέλος ἤ νά ἀντιδράσουμε; Καί πῶς;
Ἔχω ξαναγράψῃ πὼς ἡ μόνη ἀντίδρασις, σὲ αὐτὴν τὴν φάσι, εἶναι ἡ αὐτάρκεια. Αὐτὴ ὅμως ἡ αὐτάρκεια ποὺ θὰ μᾶς δώσῃ τὴν δυνανότητα νὰ ἀναθεωρήσουμε τὸν τρόπο ποὺ ἔως τώρα ἀντιμετωπίζαμε τὴν ζωή μας καὶ τοὺς γύρω μας.
Ὁ πόλεμος ἔφθασε.. Μᾶς κτυπᾶ τὴν πόρτα… Δὲν λογαριάζει κάποιο ἐμπόδιο… Σὲ λίγο θὰ εἶναι καὶ στὴν δική μας αὐλή…
Καὶ μόνον ἡ δυνατότης ἐπιβιώσεῶς μας θὰ μᾶς καταστήσῃ ἱκανοὺς κι ἀξίους νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ ἐπερχόμενα.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 89 times, 1 visits today)
Leave a Reply