Ἡ πλήρης ἀποκωδικοποίησις τοῦ DNA μας εἶναι κάτι καλό;

Ἡ πλήρης ἀποκωδικοποίησις τοῦ DNA μας εἶναι κάτι καλό;2Κάτι ποὺ πρέπει νὰ κατανοήσουμε σὲ βάθος εἶναι ἡ διαφορετικότητα ποὺ ἔχουμε ὥς ἄτομα.
Ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς εἶναι ἕνας κόσμος μὲ διαφορετικὲς ἀνάγκες, διαφορετικὸ προγραμματισμὸ καὶ φυσικὰ διαφορετικὸ γονιδίωμα.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς καμμία ἀπολύτως θεραπεία δὲν γίνεται νὰ λειτουργῇ ὡς κοστούμι ποὺ θὰ τὸ φορέσουν ὅλοι.
Τί ἐννοῶ;
Ἐὰν ἐγὼ πάσχω ἀπὸ τὴν Ἄλφα ἀσθένεια κι ἐσὺ ἐπίσης πάσχεις ἀπὸ τὴν Ἄλφα ἀσθένεια, δὲν γίνεται νὰ πάρουμε τὰ ἴδια φάρμακα. Ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς χρειάζεται διαφορετικὴ ἀγωγή, ἀπολύτως ἐξειδικευμένη καὶ σχεδιασμένη γιὰ τὸν δικό μας ὀργανισμό.
Ἡ ἔρευνα λοιπὸν ποὺ ἔκανε ὁ Ἐμμανουὴλ Δερμιτζάκης, καὶ ἡ ὁποία τὸν ὁδήγησε στὸ νὰ δημιουργήσῃ τὸν πληρέστερο γενετικὸ χάρτη τοῦ ἀνθρώπου, ἴσως εἶναι ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐπιτεύγματα τῆς συγχρόνου ἰατρικῆς. Ἀλλά…

Ποῦ εἶναι τό «ἀλλά»;
Στὸ ποιὸς κατέχει αὐτὴν τὴν πληροφορία.
Ἐὰν κρατῶ ἐγὼ ἕνα μαχαίρι τότε αὐτὸ τὸ μαχαίρι εἶναι ἐργαλεῖο κουζίνας. Ἐὰν τὸ κρατᾶ ἕνας δολοφόνος τότε σκοτώνει. Ἔτσι ἀκριβῶς συμβαίνει μὲ τὰ πάντα. Ἐὰν αὐτὴν τὴν πληροφορία, τοῦ γενετικοῦ μας χάρτου, τὴν κρατᾶ κάποιος ποὺ πράγματι θέλει νὰ θεραπεύσῃ καὶ νὰ βοηθήσῃ τὴν ἀνθρωπότητα, αὐτὸ εἶναι εὐεργεσία. Ἐάν ὅμως τήν κρατᾶ κάποιος ἄλλος; Τί θά μποροῦσε νά εἶναι;

Δυστυχῶς, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον, ἔρευνες ποὺ νὰ στοχεύουν ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον στὸ νὰ προασπίσουν τὸν Ἄνθρωπο δὲν ὑφίστανται. Ὅλοι οἱ χρηματοδότες, παγκοσμίως, πληρώνουν γιὰ νὰ ἀποκτήσουν πρόσβασι σὲ πληροφορίες ποὺ θὰ καταστήσουν τὴν ἀνθρωπότητα ὑποχείριόν τους. Αὐτὸ βέβαια δὲν σημαίνει πὼς ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες, ποὺ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τέτοιου εἴδους προγράμματα, εἶναι ἐν τελῶς ἐλεγχόμενοι. Τὸ πιθανότερον εἶναι νὰ παραμένουν ἤ πλανεμένοι ἤ παραπληροφορημένοι.
Πάντως μία τέτοια ἀνακάλυψις νὰ προσμένουμε πὼς θὰ χρησιμοποιηθῇ κυρίως εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος… Αὐτὸ νὰ τὸ θυμόμαστε.

Σὲ κάθε περίπτωσι ἀξίζουν συγχαρητήρια στὸν Ἐμμανουὴλ Δερμιτζάκη καὶ στὸ ἐπίπονο ἔργο ποὺ κατέθεσε.

Φιλονόη

Ο πληρέστερος χάρτης των γενετικών “προφίλ” δια χειρός Έλληνα επιστήμονα της διασποράς

Ο πληρέστερος μέχρι σήμερα “χάρτης” των γενετικών διαφορών ανάμεσα στους ανθρώπους, με υπεύθυνο έναν Έλληνα επιστήμονα της διασποράς.Ἡ πλήρης ἀποκωδικοποίησις τοῦ DNA μας εἶναι κάτι καλό;

Ένας Έλληνας επιστήμονας της διασποράς, ο καθηγητής γενετικής Εμμανουήλ Δερμιτζάκης της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου της Γενεύης ηγήθηκε μιας μεγάλης διεθνούς ερευνητικής κοινοπραξίας, η οποία δημιούργησε τον πληρέστερο μέχρι σήμερα «χάρτη» των γενετικών αιτιών των διαφορών που παρατηρούνται ανάμεσα στους ανθρώπους.

Αυτά τα διαφορετικά γενετικά “προφίλ” επηρεάζουν το αν και κατά πόσο ορισμένα γονίδια θα ενεργοποιηθούν ή όχι σε ένα άνθρωπο, πράγμα που μπορεί να έχει συνέπειες για την υγεία του. Ο γενετικός “χάρτης” θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του γιατί το ξεχωριστό γονιδίωμα κάθε ανθρώπου τον κάνει λιγότερο ή περισσότερο ευάλωτο στις ασθένειες, γεγονός που θα διευκολύνει περαιτέρω την ανάπτυξη πιο εξατομικευμένων γενετικών θεραπειών στο μέλλον.

Πάνω από 50 ερευνητές από εννέα ευρωπαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα, που έκαναν τις σχετικές δημοσιεύσεις στα περιοδικά “Nature” και “Nature Biotechnology”, κατέγραψαν εξονυχιστικά τη γονιδιακή δραστηριότητα (τον βαθμό έκφρασης των γονιδίων) σε 462 άτομα, στο πλαίσιο του προγράμματος GEUVADIS (Genetic European Variation in Health and Disease), το οποίο χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων που έχει ποτέ δημιουργηθεί και η οποία συνδέει τα ανθρώπινα γονιδιώματα με τη δραστηριότητα των γονιδίων στο επίπεδο του RNA των κυττάρων. Τα δεδομένα του “χάρτη” είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο επιστήμονα, ώστε να τα αναλύσει περαιτέρω.

Όπως δήλωσε ο Εμμανουήλ Δερμιτζάκης, ο “χάρτης” θα έχει σημαντικές συνέπειες για τη γενωμική ιατρική, καθώς θα ρίξει φως στους μηχανισμούς των ασθενειών σε πιο προσωπικό επίπεδο.

Ο Έλληνας γενετιστής σπούδασε βιολογία στο πανεπιστήμιο της Κρήτης, όπου έκανε και τα μεταπτυχιακά του (1997). Στη συνέχεια πήρε το διδακτορικό του από το πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια των ΗΠΑ (2001) και μετά υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου της Γενεύης, όπου σήμερα είναι πλέον καθηγητής στο τμήμα γενετικής ιατρικής.

πηγή

φωτογραφία

(Visited 90 times, 1 visits today)
Leave a Reply