Ὁ ἐμφύλιος εἶναι πιό εὔκολος, ὅταν τά θύματα ἔχουν ἄγνοια γιά τό ποιός εἶναι ὀ ἐχθρός τους.

Ὁ ἐμφύλιος εἶναι πιό εὔκολος , ὅταν τά θύματα ἔχουν ἄγνοια γιά τό ποιός εἶναι ὀ ἐχθρός τους.«Ὁ ἐμφύλιος εἶναι πιό εὔκολος , ὅταν τά θύματα ἔχουν ἄγνοια γιά τό ποιός εἶναι ὀ ἐχθρός τους. 
Ὅταν ἡ προπαγᾶνδα τούς διχάζει καί τούς στρέφει νά μισοῦν τόν διπλανό τους. 
Ἡ πεῖνα συντηρεῖ τήν ὀργή μέσα στήν ψυχή καί μετά ἡ παραμικρή ἀφορμή φέρνει τό ἔγκλημα. 
Ἡ μαζικότητα τοῦ ἐμφυλίου …. προβοκάτσιες, εὔκολη πρόσβαση σέ ὁπλισμό καί χρηματισμό τῶν καθοδηγητῶν. 
Χωρίς αὐτά , δέν μπορεῖ νά ὑπάρξῃ ἐμφύλιος. 
Πρέπει νά τόν ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ καί τά συμφέροντα , δηλαδή. 
Ἀλλοιῶς ὁ κόσμος … καί νά τόν «ἐκτελοῦν» σέ καθημερινή βάση … δέν ἔχει κουράγιο οὔτε νά φτύσῃ τούς πολιτικούς πού τόν ἐξευτέλισαν ! »

Ἑλένη, ἀπὸ σχόλιο φίλου της.

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ὁ ἐμφύλιος εἶναι πιό εὔκολος, ὅταν τά θύματα ἔχουν ἄγνοια γιά τό ποιός εἶναι ὀ ἐχθρός τους.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: ” Ὁ ἐμφύλιος εἶναι πιό εὔκολος, ὅταν τά θύματα ἔχουν ἄγνοια γιά τό ποιός εἶναι ὀ ἐχθρός τους. “ | ΒΗΜΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Leave a Reply