9ο Συνέδριο «Ἑλληνική Γλῶσσα καὶ Ὁρολογία»

9ο Συνέδριο «Ἑλληνική Γλῶσσα καὶ Ὁρολογία»Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση αφενός της σημερινής κατάστασης της ελληνικής γλώσσας στην ορολογική της διάσταση και αφετέρου μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων της σύγχρονης επιστήμης της Ορολογίας και της εφαρμογής τους στην ελληνική γλώσσα – μονογλωσσικά και/ή διαγλωσσικά – για την προώθηση της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή στον σύγχρονο ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας.

Ο ΟΔΕΓ για μία ακόμη χρονιά συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» –
http://www.odeg.gr/ta-nea-mas.html

 

Γεώργιος Αποστ. Παυλάκος
Γεν. Γραμματέας ΟΔΕΓ – ΠΟΔ-ΔΕΓ
Φαραντάτων 31 * 115 27 Αθήνα – Ελλάς
τηλ. 210 77 180 77 – κιν. 697 330 99 25
Ιστοσελίδα : www.odeg.gr – ηλ. ταχ. [email protected]
Skype : poddeg

(Visited 5 times, 1 visits today)
Leave a Reply