«Σύστασις συμμορίας, ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως καὶ ἄσκησις προπαγάνδας!!!»

«Σύστασις συμμορίας, ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως καὶ ἄσκησις προπαγάνδας!!!»Καὶ μὴ  χειρότερα νὰ λέμε.
Ἐγὼ εἶμαι ἐδῶ, γράφω ὅ,τι μοῦ καπνίσῃ καὶ ἐπηρεάζω, ἤ ὄχι, κάποιων ἀνθρώπων τὶς σκέψεις.
Ἔ, αὐτό, γιὰ τὴν ἀσφάλεια Θεσσαλονίκης, ποὺ τελεῖ ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ Δένδια, τοῦ Μπένυ καὶ τοῦ Ἀντωνάκι, (μὲ ἰώτα λέμε…!!!) εἶναι ἐγκληματικότατον!!!
Κι ὄχι μόνον ἐγκληματικότατον, ἀλλὰ στρέφεται καὶ κατὰ τῆς κοινωνίας, τῆς δημοσίου εἰρήνης καὶ τῆς ἀσφαλείας…
Χὰ χὰ χά…
Δῆλα δὴ ἡ καθημερινὴ τρομοκρατία ποὺ ἀσκοῦν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαθλιώσεως, κατὰ τὰ δικά τους λεγόμενα, ὁδηγοῦν αὐτομάτως στὴν «σύστασι συμμορίας, ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως καὶ ἀσκήσεως προπαγάνδας, ποὺ στρέφονται κατὰ τῆς δημοσίου ἀσφαλείας, εἰρήνης καὶ κατὰ τῆς κοινωνίας».
Ὁμοίως, ἡ καθημερινὴ ἄσκησις τρομοκρατίας, προπαγάνδας, διασπορᾶς ψευδῶν εἰδήσεων ἀπὸ μέρους τῆς κυβερνήσεως, ὁδηγοῦν αὐτομάτως στὴν «σύστασι συμμορίας, ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως καὶ ἀσκήσεως προπαγάνδας, καὶ στρέφονται κατὰ τῆς δημοσίου ἀσφαλείας, εἰρήνης καὶ κατὰ τῆς κοινωνίας».
Τὸ αὐτόν, ἡ τρόικα καὶ τὸ ΔΝΤ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσις, λόγῳ ἀσκήσεως προπαγάνδας, κλπ κλπ κλπ, εἶναι ἐπικίνδυνοι διότι ἔχουν προχωρήσῃ στὴν «σύστασι συμμορίας, ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως καὶ ἀσκήσεως προπαγάνδας, καὶ στρέφονται κατὰ τῆς δημοσίου ἀσφαλείας, εἰρήνης καὶ κατὰ τῆς κοινωνίας».

Ἔ, μὰ ἔχουν δασκάλους νὰ μιμηθοῦν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀντιστέκονται στὴν βία, στὴν προπαγάνδα καὶ στὴν διατάραξι τῆς εἰρήνης μας. Καὶ τὶ δασκάλους!!!
ἘπιστήΜΟΥΝες!!!

Έγκλημα οι… συνεντεύξεις

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στους σκοπούς της «εγκληματικής οργάνωσης» που συνέστησε ο Τόλης Παπαγεωργίου περιλαμβάνεται ο επηρεασμός της κοινής γνώμης με συνεχείς συνεντεύξεις στα ΜΜΕ και στον Τύπο

Απομαγνητοφωνημένα κείμενα ολόκληρων τηλεφωνικών συνεντεύξεων και συνδιαλέξεων με δημοσιογράφους ελληνικών και ξένων ΜΜΕ περιλαμβάνει η δικογραφία για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στις Σκουριές. Οι συνεντεύξεις που δίνονται τηλεφωνικά σε δημοσιογράφους που καλούν τα -κατά την Αστυνομία- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να ενημερωθούν για τις εξελίξεις, αποτελούν και αυτές ενοχοποιητικό υλικό.

Οι απομαγνητοφωνήσεις των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων καταλαμβάνουν πάνω από 200 σελίδες της δικογραφίας.

Για προπαγάνδα

Αφορούν κυρίως τον πρόεδρο του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων, Τόλη Παπαγεωργίου, ο οποίος κατονομάζεται από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης ως ιδρυτής της εγκληματικής οργάνωσης που δρα στις Σκουριές και, μεταξύ άλλων, κατηγορείται ότι έδινε ψευδείς πληροφορίες και προπαγανδιστικό υλικό με σκοπό να επηρεάσει την κοινή γνώμη κατά των μεταλλείων χρυσού στις Σκουριές.

Πρόκειται για απομαγνητοφωνήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και συνεντεύξεων σε δημοσιογράφους τουλάχιστον 11 εφημερίδων, πρακτορείων ειδήσεων και ηλεκτρονικών μέσων και συγκεκριμένα των: «Ελευθεροτυπία», «Ρόιτερς», «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων», «Το Ποντίκι», «Καθημερινή», «Δημοκρατία», «Antenna», ΕΡΤ3, ΕΡΑ Κομοτηνής, «Ράδιο Καβάλα» και «Στούντιο Α». Η καταγραφή είναι πλήρης και λεπτομερής. Καταγράφεται η ώρα κλήσης, η διάρκεια της κλήσης, η ημερομηνία και η πλήρης απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας και της τηλεφωνικής συνέντευξης που έδωσε ο Τ. Παπαγεωργίου σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους οι οποίοι κατονομάζονται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στους σκοπούς της «εγκληματικής οργάνωσης» που συνέστησε ο Τ. Παπαγεωργίου περιλαμβάνεται ο επηρεασμός της κοινής γνώμης με συνεχείς συνεντεύξεις στα ΜΜΕ και στον Τύπο και πληροφορίες που είναι παραποιημένες και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και ότι ο ίδιος, με αναρτήσεις κειμένων στο blog του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων (antigoldgreece.wordpress.com) προσπαθεί επίσης να επηρεάσει την κοινή γνώμη.

Η Αστυνομία υποστηρίζει ότι ο Τ. Παπαγεωργίου, στο πλαίσιο της λειτουργίας της «εγκληματικής οργάνωσης» που συνέστησε, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που καλύπτει η δικογραφία -από τον Μάρτιο ώς τον Αύγουστο του 2013- προέβη σε σειρά ενεργειών που κατέτειναν στην πλήρωση του επιδιωκόμενου από αυτής (σ.σ. της εγκληματικής οργάνωσης) σκοπού συγκρότησής της και οι οποίες συγκεκριμένα αναφέρονται στη συγκρότηση και διεύθυνσή της, στην παροχή συνεντεύξεων, στην κατάρτιση και δημοσίευση σχετικών κειμένων στο διαδικτυακό ιστότοπο antigoldgreee.wordpress.com, στα οποία, μεταξύ των άλλων, και θέσεις που συνάδουν με τη φιλοσοφία και τους σκοπούς της εγκληματικής οργάνωσης και στοχεύουν επιπρόσθετα:

1 Στη διαμόρφωση συνθηκών επηρεασμού της κοινής γνώμης, τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και ευρύτερα, καθώς η περιγραφή των πραγματικών περιστατικών των εκνόμων ενεργειών σε αυτά, υλοποιείται κατά τρόπον που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

2 Στην ενίσχυση του φοβικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ιερισσού, με σκοπό να πλήξει το εθνικό συμφέρον.

Στη δικογραφία αναφέρεται ακόμη ότι: «Από την προανάκριση διαφαίνεται ότι η υπό έρευνα εγκληματική οργάνωση έχει ως σκοπό, με έκνομες ενέργειες, να ματαιώσει ή να αναστείλει έστω και προσωρινά την οποιαδήποτε μεταλλευτική ή άλλη δραστηριότητα της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στα εργοτάξια αυτής που βρίσκονται στις περιοχές Σκουριές και Λάκκος Καρατζά με δυνατότητα βλάβης συγχρόνως από τις προερχόμενες εκ των εκνόμων ενεργειών συνέπειες του διαμορφούμενου για τη χώρα επενδυτικού και τουριστικού περιβάλλοντος».

Ενα παράδειγμα

«Ημερομηνία: 3/6/2012.

Αριθμός καλούντος: 2111096400 (το τηλεφωνικό κέντρο της “Ελευθεροτυπίας”).

Εναρξη συνομιλίας: 13.20′.08”.

Τηλεφωνήτρια: Γεια σας, από την εφημερίδα “Ελευθεροτυπία” παίρνω. Μισό λεπτό παρακαλώ, να σας συνδέσω με τον κ. Αποστολάκη.

Συνδέει τον καλούμενο με άλλο άτομο που συνομιλεί σαν καλών.

Γεια σας, κ. Παπαγεωργίου. Είμαι ο Αποστολάκης από την “Ελευθεροτυπία”.

(Ακολουθεί η παράθεση του κειμένου της απομαγνητοφώνησης της πλήρους καταγραφής της συνομιλίας).

Λήξη συνομιλίας: 13.27′.08”

Διάρκεια συνομιλίας: 06′.35”».

Η παραπάνω συνομιλία αφορούσε σε κλήση προς τον Τ. Παπαγεωργίου για ενημέρωση σχετικά με το ταξίδι του στον Καναδά, μετά από πρόκληση της Ελληνοκαναδής βουλευτού Νίκι Αστον και ενημέρωση βουλευτών του κόμματός της, αλλά και της Ελληνικής Ομογένειας του Καναδά σχετικά με τις δραστηριότητες της «Eldorado Gold» στη Χαλκιδική και στο Πέραμα Εβρου.

Ἄει ἀπὸ ἐκεῖ σούργελα… Καὶ μοῦ θέλετε νὰ συμπεριλαμβάνεστε στὸ «δημοκρατικὸ τόξο».
Προσέξτε μόνον μὴν κάτσετε κατὰ λάθος σὲ κάποιο βέλος… ἀπὸ τὰ δικά σας… Καὶ τσούζει… Πῶ πῶ πῶ πῶς τσούζει!!!!…!!!
Καὶ ποιὸς θὰ ἀκούῃ μετὰ τὶς τσιρίδες σας…
Νούμερα…

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Ὅσο γιὰ τοὺς ἀστυνομικοὺς ποὺ συνέταξαν καὶ ὑπέγραψαν ἐτοῦτο τὸ  καραγκιοζιλίκι… Τί νά πῶ; Ἄς μὴν πασχίσουν νὰ δοῦν τὰ μοῦτρα τους στὸν καθρέπτη. Θὰ τοὺς φτύσῃ…

Υ.Γ.2. Κρᾶτα βρὲ Τόλη γερά. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, κάποιος θὰ πονέσῃ λίγο περισσότερο, γιὰ νὰ πονέσουν λιγότερο οἱ ἐπόμενοι. Κρᾶτα λοιπόν. Κρᾶτα!!!

Υ.Γ.3  Ἄ… Καὶ νὰ θυμοῦνται… οἰ, ἄς ποῦμε, ἀστυνομικοί, εἰσαγγελεῖς καὶ «νομομαθεῖς» τῶν ὑπουργείων. Ἔχει κάτι ἀχλάδες καὶ κάτι οὐρὲς ποὺ πρέπει νὰ ξεπεράσουν σὲ λίγο… Ἀπερίγραπτες… Νὰ σέρνεστε σὰν τὰ σκουλήκια κάτω καὶ νὰ μὴν ἐνδιαφέρετε οὔτε ἡ μάνα σας… Ἔτσι θὰ σᾶς δοῦμε. Ὑπανθρωπάρια.

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply