Ἀντι-εἰδήσεις 7 Νοεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 7 Νοεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ἡ «ἐπανάστασις» τῶν «πολιτικῶν» μας ξεκίνησε!!!
  Εἶναι ἐξαιρετικὰ συνεπεῖς!!! Δὲν μποροῦσα νὰ διανοηθῶ τέτοιαν ταχύτητα ἀνταποκρίσεως στὰ ἀναμενόμενα!!!
  Ὤ, ναί, ἐπὶ τέλους, ξεκίνησε ἡ …«ἐπανάστασις» τῆς κυβερνήσεως κατὰ τοῦ δυνάστου «τρόικα»…
  Τά ἐπόμενα βήματα;
  Μὰ καλὲ τὰ γνωρίζουμε…
  Εἴπαμε… χρεοκοπία… Μπᾶμ καὶ κάτω!!!
  Ἄμ πῶς!!!
  (Τὸ εἶπε καὶ τὸ «βῆμα», παράρτημα τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ΔΟΛου!!! Νὰ περιμένουμε ταχύτατες ἐξελίξεις…!!!)
 • Νέοι τριγμοὶ στὸν τΣΥΡΙΖΑ.
  Ἡ ἀριστερά του δὲν συμφωνεῖ μὲ τὰ ὅσα ποιεῖ ἡ δεξιά του…
  Ἤδη τὸ Ἀλεξέι, μὲ τὶς δηλώσεις του ἀπὸ τὸ Τέξας, κάτι μάσαγε, κάτι κατάπινε, κάτι δὲν ἔλεγε… Πάντως τὰ νέα δὲν ἄρεσαν στοὺς ἐδῶ συνεργάτες του καὶ τὸν περιμένουν μὲ ἄγριες διαθέσεις…
  Τί θά συμβῇ;
  Μὰ τὸ ἀναμενόμενον… Ὄχι ἀμέσως, ἀλλὰ σιγὰ σιγά…
  Θὰ πάθῃ αὐτὸ ποὺ δὲν τολμᾶ νὰ πιστέψῃ ἀκόμη!!!
  Ἀπό τό μΠατΣοΚ δέν προῆλθε; Ἔ, σὲ μΠατΣοΚ θὰ καταλήξῃ πάλι…
 • Μαλλὶ μὲ μαλλὶ θὰ πιαστοῦν γιὰ τὶς 50 ἕδρες.
  Τὸ μΠατΣοΚ σκασίλα μεγάλη δὲν ἔχει… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐκτὸς εἶναι…
  Τὸ κόψιμο πέφτει ἀπὸ τὸν τΣΥΡΙΖΑ… Κι ἐκεῖ θὰ γίνῃ τὸ πανηγύρι…
  Ὅσο γιὰ τὸ Φώτι… Ἔ, τί θέλετε; Νά θυμηθῇ τόσους μῆνες, μέ τόσες ὑποχρεώσεις, τόν ἐκλογικό νόμο; Γιατί; Ἥξερε μήπως κάτι γιά τό ἐἀν θά ἐπανεκλεγῇ;

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Ἀπαγόρευσις στὴν καύσι ξύλων γιὰ τὶς κρύες ἡμέρες…
  Ἐκπληκτικὴ ἀπόφασις. Ἀναρωτιέται κάποιος γιὰ τὸ πόσοι ἐγκέφαλοι ἀνεγκεφάλων συσκέπτονται ταὐτοχρόνως γιὰ νὰ ἀποφασίσουν τὸ ὁ,τιδήποτε…
  Γιὰ τὴν ἀκρίβεια δὲν τὸ ἔχουν ἀποφασίσῃ ἀκόμη… Τὸ σκέπτονται…
  Ἀλλά δέν βαριέστε… Μέ τόσο ὀργανωμένες συμμορίες, μέσα στά κόμματα,  εἶναι δυνατόν τά ἐγκλήματα νά μήν συμβαίνουν ταὐτόχρονα;
  Συνεπῶς, κατὰ πῶς ὁδεύουμε, συντόμως θὰ βλέπουμε τὸν γείτονα μὲ χειροπέδες, διότι θὰ προσπαθῇ νὰ ζεστάνῃ τὰ παιδιά του…
  Οὔτε λόγος γιὰ μείωσι στὶς τιμὲς τῶν καυσίμων… Οὔτε κἄν τώρα ποὺ τὰ βρῆκε μὲ τοὺς Ῥώσσους ἡ κυβέρνησις…
  Συζητᾶμε γιά σχέδιο ὁλοκληρωτικῆς ἐξολοθρεύσεῶς μας ἤ κάνω λάθος;
 • Γιατί θά μᾶς προσφέρῃ δωρεάν διαδίκτυο εἴπαμε τό Ἀντωνάκι;
  Ἄει νὰ τὸ ξαναπιάσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή…
  Τὰ σημερινὰ wi-fi router εἶναι ἤδη ἀρκούντως ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν ὑγεία μας, λόγῳ τῆς μεγάλης τους ἀκτινοβολίας.
  Τὰ μελλοντικά, ποὺ θὰ εἶναι μεγαλυτέρας ἐντάσεως ὁπωσδήποτε, θά εἶναι τί; Σκέτο φονικά;
  Καὶ νὰ ἦταν μόνον αὐτό…
  Μὲ τὰ σημερινὰ συστήματα παρακολουθήσεως μποροῦν νὰ καταγράφουν τὶς κινήσεις μόνον σὲ κοντινούς, σὲ πομποὺς καὶ δέκτες, χώρους. Τί θά συμβῇ μέ τά νέα wi- fi router  πού μᾶς ἑτοιμάζουν; Οὔτε στίς σπηλιές θά μποροῦμε νά κρυφτοῦμε;
  Γιά αὐτό ξεσκίστηκαν καί τσακίστηκαν νά ἀλλάξουν ὅλες τίς κεραῖες τῆς ἀναλογικῆς τηλεοράσεως τώρα; Γιά αὐτό ξεσκίστηκαν νά ἐπισπεύσουν κατά ἕξι μῆνες τήν παράδοσι τῶν νέων πομπῶν;
  Τί μᾶς ἑτοιμάζουν ἄρα γέ; Τήν γενοκτονία μας; Ἔ;

 • Οἱ 10.000 θέσεις ποὺ ἐξήγγειλε ὁ ΟΑΕΔ δὲν ἀφοροῦν σὲ Ἕλληνες.
  Σιγὰ μὴν φροντίσουν γιὰ τοὺς Ἕλληνες.
  Ἀπὸ τὶς 10.000 θέσεις, ποὺ τόσο πολὺ διαφήμισαν,  τοὐλάχιστον τὸ 10% αὐτῶν προορίζεται γιὰ μὴ Ἕλληνες.
  Μία χαρὰ μᾶς βρίσκω… Ὥρα νὰ πιάσουμε κι ἐμεῖς νὰ πᾶμε στὶς χῶρες τους…
  Αὐτὸ ποὺ δὲν ἔμαθα εἶναι ἐὰν θὰ ἔχουμε κι ἐμεῖς τὶς ἴδιες προτεραιότητες στὸν δικό τους, ἀντίστοιχο, ΟΑΕΔ, ὅπως ἔχουν αὐτοὶ στὸν δικό μας… Λέτε νά μᾶς φτύσουν κανονικότατα;
 • Τὸ «Βῆμα» μᾶς ἀνακοινώνει γιὰ δευτέρα φορὰ τὴν ἐπερχομένη χρεοκοπία.
  Εἶναι νὰ μὴν ἀποφασίσουν ἐκεὶ μέσα νὰ «προλειάνουν» ἐδάφη. Ἐὰν ὅμως τὸ ἀποφασίσουν, τί νά πῶ;
  Ὁ Γκαῖμπελς μπροστά τους ὠχριᾶ!!!
  Νὰ δῇς ποὺ στὸ τέλος θὰ τοὺς κάνουμε κι ἀγάλματα… (Ὄχι, δὲν θὰ μᾶς ποῦν μαλάκες…!!! Εἴμαστε!)
 • Ἡ ἀπεργία δὲν ἔγινε…
  Κι ἀκυρώθηκε λόγῳ βροχῆς, ποὺ βάσει σοβαρῶν καταγγελιῶν, προῆλθε ἀπὸ ψεκασμούς.
  Βέβαια, τώρα ποὺ τὸ ξανασκέπτομαι, ἀρχίζω νὰ πιστεύω πὼς μᾶλλον ἡ καταιγίδα κατέφθασε διότι ἀκόμη καὶ τὰ σύννεφα βαρέθηκαν νὰ βλέπουν κάτι τσογλάνια νὰ μᾶς ἐμπαίζουν…
  Γιὰ τὴν ὥρα μένει ἀνοικτὸ τὸ θέμα τῆς ἀπεργίας. Ὅταν κι ἐὰν γίνῃ, νὰ μείνουμε ἥσυχοι… Δὲν θὰ ξεπερνᾶ τὸ 48ωρο.

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • Ἐπισήμως στὴν εὐρωπαϊκὴ ἔνωσι τὸ καλαμπόκι τῆς MONSANTO.
  Ναί, ἀδειοδοτήθηκε.
  Ἀναμενόμενον…
  Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα ἔμπαινε τόσα χρόνια… Τό ἐπίσημο μᾶς πείραξε;

  Τὸ κόλπο δὲν ἔπιασε ὅμως καὶ θὰ τοῦ μείνουν τὰ μπιμπίκια.
 • Ὁ μπιμπίκης δὲν ξέρει κάτι γιὰ τὸ καλαμπόκι.
  Ναί, νὰ μὴν τοῦ τὸ ποῦμε.
  Μίαν σύγχυσι θὰ τὴν πάρῃ… Δὲν κάνει…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Τσουγκρίστηκαν βουλευτὲς μὲ στουρναροΣτουρνάρα, πρὸ κειμένου νὰ «σώσουν» τὰ σπίτια μας!!!
  Χμμμ…
  Συνολικὴ ἡ ἐπανάστασις λέμε… Ἀπὸ τὴν κορυφὴ ἔως τὰ νύχια…
  Τὰ νύχια λοιπὸν ἐπαναστατοῦν κατὰ τοῦ στουρναροΣτουρνάρα κι ἀξιώνουν μεγάλες ἀλλαγὲς γιὰ τὸ νομοσχέδιο τῶν ἀκινήτων.
  Τί εἴπατε; Θά τό ἀποφύγουν; Τί νά πῶ κι ἐγώ…
  Ἡ τρόικα ἑτοιμάζεται νὰ ἀναχωρήσῃ μὲ κλωτσιές, μπουνιές, κλωτσοπατινάδες…
  Τὸ στουρναροΣτουρνάρι κινδυνεύει νὰ τὰ …σώσῃ τὰ σπίτια μας…!!!
  Κι ἐμεῖς, ποὺ δὲν ἀπεργήσαμε, θὰ τὸν εὐγνωμονοῦμε γιὰ πάντα…
  Εἶναι μία ποντικομαμὴ ὅμως κι αὐτός… 
 • Οἱ πλειστηριασμοὶ ξεκινοῦν.
  Τέλος καὶ σὲ αὐτό…
  Αὐτὸ δὲν χρειάζεται ἐπανάστασι γιὰ νὰ ἀνακοπῇ… Βολεύει γενικῶς…
  Ξεκινοῦν λοιπὸν σὲ λίγο καὶ οἱ πλειστηριασμοί…
  Ναί, ἐκεῖνο τὸ Χατζηδάκι, ποὺ τὶς εἶχε φάῃ πρὸ καιροῦ, θὰ κάνῃ τὶς τελικὲς συμφωνίες…

 • Νέα ἑταιρεία ἐκποιήσεως δημοσίου περιουσίας ἀπαιτεῖ ἡ τρόικα.
  Τὸ ΤΑΙΠΕΔ δὲν τοὺς κάνει…
  Κι ἐφ΄ ὅσον δὲν τοὺς κάνει, διότι μᾶλλον καθυστερεῖ, αὐτοὶ δὲν τὸ θέλουν.
  Ἀξιώνουν μάλλιστα νὰ ἀναλάβῃ τὰ «φιλέτα» αὐτὴ ἡ ἑταιρεία…
  Χμμμ… Νά θεωρήσω πώς ἐκεῖ θά φᾶν τίς πρῶτες κλωτσιές ἤ εἶναι ἀκόμη νωρίς;
 • Τώρα ποὺ ξεπουλήσαμε τὸν ΟΠΑΠ θὰ ἔλθῃ ἀνάπτυξις…
  Στὸ μεταξὺ Τσέχοι καταλαμβάνουν θέσεις ἐργασίας στὸν ὀργανισμό.
  Οἱ Ἕλληνες τί ἀπέγιναν; Μὰ φυσικὰ πηγαίνουν γιὰ ἐργάτες στὴν Τσεχία…
  Πᾶτε καλά τώρα; Θά ἀφήσουν τούς Ἕλληνες νά σηκώσουν κεφάλι; Χά!
 • Ἐχθὲς εἴχαμε χρηματιστήριον…
  Κι ἔπιασε μίαν ἀνηφόρα… Οὔτε κἄν λαχάνιασε…. 1,60% κτύπησε!!! Μά ποῦ τήν βρήκαμε τόση ἀνάπτυξι τελικῶς;

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Στὰ δικαστήρια ὁ ὑπουργὸς ἀ-παιδείας γιὰ νὰ ἀνοίξουν τὰ ΑΕΙ.
  Εἴδατε… Ἄρχισε νὰ κινεῖται κάτι… Ὄχι στὸν τομέα τῆς παιδείας ἀλλὰ στὸν τομέα τῆς δικαιοσύνης.
  Ἐν τάξει, οὔτε δικαιοσύνη ἔχουμε, ἀλλὰ ἄς παίξουν μπάλα… Δὲν γίνεται νὰ κάθονται καὶ νὰ …ξύνονται μόνον ὅλοι τους.
 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Τὸ Ἰρὰν μεταμορφώνεται εἴπαμε…
  Καὶ τὰ πυρηνικά του ἐπέτρεψε νὰ ἐλεγχθοῦν… Καὶ τὶς συμβουλὲς τῶν παρατηρητῶν θὰ ἐφαρμόσῃ… Καὶ τὸ καλλίτερο παιδὶ θέλει νὰ γίνῃ… Μὰ δὲν θὰ τὸ ἀφήσουν… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, κατὰ πῶς φαίνεται, μᾶλλον ὅλοι ξέρουν ἀλλὰ ὅλοι κερδίζουν χρόνο… Ἐξυπηρετεῖ!!!
 • Ὁ Μπερλουσκόνι καταδιωκόμενος.
  Τὰ παιδιά του διώκονται, ὅπως οἱ Ἑβραῖοι ἀπὸ τὸν Χίτλερ.
  Νὰ τὸν φᾶν πῆγαν οἱ Ἑβραῖοι… Κι αὐτὸς …σκοτίστηκε!!!
 • Ὁ Ἀραφᾶτ δηλητηριάστηκε μὲ πολώνιο.
  Νἐα, ἐπίσημα πλεόν συμπεράσματα.
  Νά ἀναρωτηθοῦμε γιά τό ποιός ἔστειλε τό πολώνιο;  
 • Βόμβες κι αὐτοσχέδιοι ἐκρηκτικοὶ μηχανισμοί…
  Στὴν Δαμασκὸ ἑτπὰ νεκροί. Καὶ συνεχίζουν…
 • Βόμβες καὶ στὴν Κίνα.
  Μετὰ ἀπὸ τὴν ἔκρηξι στὴν πλατεία Τιενανμέν, μὲ ἀρκετοὺς νεκροὺς καὶ τραυματίες, νέα ἔκρηξεις, σὲ κοντινὸ σημεῖο, πάλι μὲ ἀρκετοὺς νεκροὺς καὶ τραυματίες. (Ἡ Κίνα τώρα ποῦ κολλάει;)

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα σας.

Φιλονόη

 φωτογραφία  

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply