Ὁ μισογυνισμὸς πίσω ἀπὸ τὰ «γκέι δικαιώματα».

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ νέου μισογυνισμοῦ καὶ ἡ ἐπίθεση στὴν παρουσία καὶ ἱερὸ ρόλο τῆς μητέρας.
Λέμε ὄχι στὸν μισογυνισμό, ἡ μητρότητα δὲν εἶναι «δικαίωμα» εἶναι ἱερὴ καὶ άπαράβατη καὶ οὐδεῖς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ στερῇ ἀπὸ ἕνα παιδάκι τὴν παρουσία μητέρας στὴν ζωή του.

Φρούριον

Εἶναι καιρὸς νὰ ποῦμε τὰ «γκέι δικαιώματα» μὲ τὸ πραγματικὸ τους ὀνομα: μισογυνισμός.
Ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελῇ λόγο ὑιοθεσίας! Ἡ στειρότητα ναί.

Οὐσιαστικὰ μιλᾶμε συγκεκριμένα γιὰ τοὺς ἄντρες γκέι, μιὰ καὶ οἱ γυναῖκες κάνουν δικὰ τους καὶ δὲν ὑιοθετοῦν. Ὅποιος λοιπὸν θέλει ἂς κάνῃ τὰ δικὰ του παιδιά, καὶ νὰ συννενοηθῇ μὲ τὴν μητέρα, νὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ δύο πλάι στὸ παιδί καὶ τέρμα. Εἴδαμε πόσο ἄσχημα ἦταν νὰ μεγαλώνουν παιδιὰ δίχως πατέρα, ἀλλὰ γιὰ ἕνα παιδὶ τὸ νὰ μεγαλώσῃ δίχως μητέρα εἶναι ἀκόμη πιὸ φρικτό.

Τὸ νὰ στερεῖται ἡ γυναικεία μητρικὴ παρουσία ἀπὸ ἕνα παιδὶ εἶναι ἀπάνθρωπο καὶ στυγνό.

Τὰ παιδιὰ ἔχουν τὶς δικὲς τους ἀνάγκες καὶ δὲν εἶναι ἐργαλεῖο πειραμάτων τῶν ὅποιων πολιτικῶν, κοινωνικῶν ἢ ἄλλων ἀπόψεων. Ὅποιος δὲν τὸ κατανοεῖ αὐτὸ εἶναι πλήρως ἀκατάλληλος γιὰ νὰ γίνῃ γονέας.

Λακωνικὴ ἀναγέννησις

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *