Ἡ κάθε πράξις εἶναι παράθυρο γιὰ νὰ δοῦμε τὸν κόσμο ἀλλὰ καὶ τὸν ἑαυτόν μας.

 Ἡ κάθε πράξις εἶναι παράθυρο γιὰ νὰ δοῦμε τὸν κόσμο ἀλλὰ καὶ τὸν ἑαυτόν μας.Μιλάω μὲ πολλοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἰσπράττουν πλήρη ἀπαξίωση μέσα στὶς ἐρωτικες τους σχέσεις καὶ ἀναρωτιούνται: Τί ( τοῦ, τῆς ) συμβαίνει; Ποιό εἶναι τό πρόβλημά του; Καὶ προσπαθοὺν νὰ δικαιολογήσουν τὸν ἄλλον,  μὲ παρὰ πολλοὺς τρόπους, ἀναλύοντας τὰ παιδικά του χρόνια καὶ σκάβοντας βαθειὰ μέσα στὸ ὑποσυνείδητό του…

Ὑπάρχουν κάποιες ἀλήθειές ποὺ εἶναι τόσο φανερές, ἀλλὰ τοὺς γυρνᾶμε τὴν πλάτη, παρόλο πουὺ πάντα λέμε ὅτι θέλουμε τὴν ἀλήθεια…

Ἂν κάποιος συμπεριφέρεται μέσα στὴν σχέση σὰν νὰ μὴν νοιάζεται θὰ πρέπει να τὸν πιστέψεις … ἁπλᾶ δὲν νοιάζεται…

Αὐτὸ μπορεὶ να ἀκούγεται σκληρὸ ἀλλὰ ταυτόχρονα εἶναι ἀπελευθερωτικό.

Ἀντὶ να ψάχνουμε ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλημά του, καλὸ θὰ ἦταν νὰ δοῦμε ποιὸ εἶναι τὸ δικό μας πρόβλημα, ποὺ συνεχίζουμε νὰ εἴμαστε ἀφοσιωμένοι σὲ καταστάσεις ποὺ κατασπαράζουν τὴν αὐτοεκτίμησή μας καὶ δὲν μᾶς δίνουν αὐτά ποὺ χρειαζόμαστε.

Ἂν κάποιος δὲν νοιάζεται δὲν σημαίνει ὅτι ἔχει μεγαλύτερη ἀξία ἤ ὅτι βρίσκεται σὲ πλεονεκτικὴ θέση. Ἡ κάθε σχέση προσφέρει πολὺ σπουδαῖα πνευματικὰ μαθήματα, προκειμένου να μάθουμε καὶ να ἐξελιχθοῦμε. Ἡ κάθε σχέση εἶναι ἔνα παράθυρο ποὺυ μποροῦμε νὰ δοῦμε ἔξω τὸν κόσμο ἀλλὰ νὰ κοιτάξουμε καὶ μέσα στὸν ἑαυτό μας.

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply