Ἀντι-εἰδήσεις 30 Νοεμβρίου 2013.

 

Ναὶ καλέ, ὁ Πελεγρίνης εἶναι...

Ναὶ καλέ, ὁ Πελεγρίνης εἶναι…

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τῆς διαβουλεύσεως γίνεται μὲ τὸ Ἀντωνάκι.
  Τώρα ποὺ ἔρχεται ἡ τρόικα, διότι θὰ μᾶς ἔλθῃ, κατὰ πῶς τὰ μαθαίνουμε, τὸ Ἀντωνάκι διαβουλεύεται μὲ τὸ στουρναροΣτουρνάρι γιὰ νὰ βροῦν τρόπο νὰ μειώσουν τὶς ἀποκλίσεις μὲ τὴν τρόικα.
  Τὸ παλεύουν σοβαρά… Μεταξύ τους…
  Μὲ τὴν τρόικα δὲν ξέρω τὸ τὶ θὰ συμβῇ…
  Πάντως ἡ δόσις μας δὲν κινδυνεύει… Ἀπὸ δόσι δὲν πάσχουμε…
 • Τῶν ἐκλογῶν τὸ …κάγκελο συμβαίνει στὴν χώρα…
  Ξεκίνησαν τὰ ὄργανα…
  Αὐτοὶ δὲν καταλαβαίνουν τίποτα…
  Ἕξι μῆνες πρὸ τῶν ἐκλογῶν καὶ τὰ νεῦρα μας εἶναι ἤδη τσιτωμένα…
  Λέτε νά τούς ἀντέξουμε;

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Νέες θέσεις γιὰ σχολικοὺς φύλακες.
  Ὤ, ναί, μᾶς ἐπεξεργάζονται…
  Τόση φασαρία γιὰ νὰ διώξουν τοὺς φύλακες…
  Καὶ τώρα ἑτοιμάζονται πάλι γιὰ προσλήψεις…
  Σέ δικά τους παιδιά ἀφορᾶ αὐτό ἤ ὄχι;
  Πάντως αὐτό, τὸ νὰ τοὺς βγάζουν ἀπὸ τὴν μία πόρτα καὶ νὰ τοὺς βάζουν ἀπὸ τὴν ἄλλην, νὰ τὸ κυττάξουν.
 • Δὲν πέρασε ἡ τροπολογία γιὰ τὸ σύμφωνον συμβιώσεως.
  Πράγματι… Ἀξιολύπητον…
  Ὄχι τὸ ὅ,τι δὲν πέρασε ἀλλὰ τὸ γιατὶ δὲν πέρασε…
 • Εἰσαγγελικὴ ἔρευνα κατὰ κινδυνολόγου ἱστολόγου(;;;;;)
  Διότι ἰσχυρίστηκε, ὁ ἱστολόγος, πὼς θὰ κουρευθοῦν οἱ καταθέσεις ἀγρίως.
  Τώρα τρόμαξα… Ὄχι, καταθέσεις δὲν ἔχω… Δὲν τρόμαξα γιὰ αὐτές…
  Ὅμως νά… Ἐάν, λέω ἐάν, κουρεφθοῦν πολλά, καὶ μαζύ τους οἰ καταθέσεις, θά παύσῃ ἡ εἰσαγγελική
  ἔρευνα ἤ θά ζητηθῇ συγγνώμη;  Κι ἐάν, ἐαν λέγω, δὲν θὰ εἴμαστε οἱ μόνοι, στὰ κουρέματα, τί θά ἀπογίνουν συνολικῶς οἰ καταθέσεις στήν Εὐρώπη;
  Δὲν ξέρω… Ἐγὼ Ποντία εἶμαι…
  Πάντως καὶ εἰσαγγελία καὶ καταθέσεις καὶ κέρδη στὶς τράπεζες…
  Σάν πολλά μαζεμένα δέν ἔπεσαν;
 • Σήμερα ἀκυρώνονται οἱ πορεῖες.
  Διαφορετικῶς, ἐὰν γίνουν, Καμποῦλ θὰ τὴν καταντήσουν τὴν πρωτεύουσα… Ὅπως δῆλα δὴ συνηθίζουν…
  Κομμένες λοιπὸν καὶ τῶν χρυσαυγιτῶν οἱ πορεῖες ἀλλὰ καὶ τῶν ἀναρχοκουλτούρα-νὰ φύγουμε.
  Μόνον συγκεντρώσεις ἐπιτρέπονται.

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Τοῦ ξαφνικοῦ θανάτου κινδυνεύει νὰ συμβῇ στὸν ΕΟΠΥΥ.
  ἈΤίποτα ἀποφασισμένο… Τίποτα σαφές…
  Τίποτα σίγουρο…
  Γιὰ τὴν ὤρα συζητοῦν καὶ συνδιασκέπτονται οἱ δύο «κορυφές» μας Ἀδωναΐ καὶ Κυριάκο…
  Τί θά δοῦμε;
  Ποῦ νά ξέρω ἐγώ; Αὐτοὶ ἐγκυμονοῦν …κινδύνους!!! (Κι ὄχι μόνον γιὰ τὸν ΕΟΠΥΥ.)
 • Τῆς ἀπεργίας ἐξακολουθεῖ νὰ  συμβαίνῃ ἀκόμη…

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Ὁ πλανήτης τοῦ αἰῶνος ἐπέζησε τῆς καταστροφῆς…
  Κατὰ ἕνα τμῆμα του ὅμως…
  Γιὰ νὰ δοῦμε τώρα τὶς νέες θεωρίες… Ἀγωνιῶ…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Τὸ 25% τῶν Ἑλλήνων ζεῖ κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο τῆς φτώχειας.
  Συμφώνως μὲ τὴν ΕΛΣΤΑΤ. Δῆλα δὴ διαβιοῦν μὲ κάτω ἀπὸ 1000 εὐρὼ μηνιαίως.
  Ὅμως, ἐπεὶ δὴ ἡ ΕΛΣΤΑΤ μᾶς ἔχει πολλὰ ἀποκρύψῃ κατὰ καιρούς, κι ἐπεὶ δὴ τοὐλάχιστον στοὺς δικούς μου κύκλους τὸ 90% εἶναι ἤ ἄνεργοι ἤ ἀμειβόμενοι μὲ ποσὰ κάτω τῶν 500 εὐρώ, δὲν μὲ πείθουν.
  Πολὺ φοβᾶμαι πὼς τὸ 25% ἦταν …last year! 
 • Συσκέψεις γιὰ τὴν ἐξόρυξῃ τῶν ὑδρογονανθράκων.
  Ναί, τὸ κάνουν κι αὐτό.
  Μόνον ποὺ οἱ ἐξορύξεις θὰ ἀφοροῦν σὲ Ἰωάννινα καὶ στὸν Πατραϊκό.
  Δῆλα δὴ ἔξω ἡ Κρήτη, ἔξω τὸ Αἰγαῖον…
  Ὡραῖα; Ἔμ, δέν εἶναι ὡραῖα….
  Τῆς δουλικότητος καὶ τῆς ὑποταγῆς συμβαίνει… 
 • Εἴμαστε ἀναδυομένη ἀγορά, ἄρα ἔχουμε ἐνδιαφέρον.
  Νὰ μοῦ τὸ θυμηθεῖτε…
  Θὰ μαζέψουμε ἐδῶ ὅλην τὴν μπίχλα τοῦ πλανήτου…
  Νὰ δῶ πῶς θὰ καθαρίσουμε μετά… 
 • Οἱ τράπεζες διεσώθησαν κι ἔχουν πλέον κέρδη.
  Ναί, τὰ κατάφεραν.
  3,2 δισεκατομμύρια, γιὰ τὸ ἐννεάμηνον, ἡ Πειραιῶς καὶ 53% αὔξησις κερδῶν, Γ΄ τριμήνου, γιὰ τὴν Eurobank.
  Εἴδατε; Τὰ καταφέραμε!!!!
  Τὶς σώσαμε αὐτές…
  Ἐμεῖς νὰ δοῦμε πῶς θὰ σωθοῦμε…
 • Ἡ τρόικα δὲν θὰ μᾶς προτιμήσῃ…
  Εἴμαστε κακὰ παιδιά!!!
  Δὲν θέλουν νὰ μᾶς ἔλθουν, κατὰ τὸ Reuters.
  Οἱ δικοί μας κουδουνισμένοι βεβαίως προετοιμάζονται…
  Λέτε νά μήν ἔλθουν;
  Μὰ ἐὰν δὲν θὰ ἔλθουν, τότε ἔχουμε θέμα, διότι κάτι δὲν πηγαίνει καλά…
  Θά τό δοῦμε λοιπόν τό ΜΠΑΜ τώρα; Ἤ μετά;

 • 60% αὔξησις διοδίων ἐντὸς Ἀττικῆς.
  Λεφτὰ ὑπάρχουν…. Ἁπλῶς δὲν τὰ ἔχουμε βρῇ ἀκόμη…
  Γιὰ τὴν ὥρα θὰ πᾶνε στὶς τσέπες τοῦ Μπόμπολα καὶ τῶν λοιπῶν ἐθνικῶν ἐργολάβων, πρὸ κειμένου νὰ ἐπαναχρηματοδοτηθοῦν τὰ ἔργα, τὰ ὁποῖα χρηματοδοτήθηκαν, ἀλλὰ τὰ χρήματα …ἀπωλέσθησαν!!!
  Ἐπίσης, τὸ σημαντικότερον, τοποθετοῦν διόδια καὶ στὴν Βαρυμπόμπη καὶ στὴν Κηφισιά.
  Ἐν ὁλίγοις…
  Μᾶς κλειδώνουν ὁριστικῶς στὰ σπίτια μας.
  Οἱ ἔχοντες ποδήλατο θὰ πυροβολοῦνται.
 • Εἴχαμε  Χρηματιστήριον ἐχθές…
  + 1,26% παρακαλῶ!!! Κι ἀκόμη ἀνεβαίνει ὅταν ὅλα πέφτουν λέμε.
  Μία χαρὰ πᾶμε… Μία χαρά!!!

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Τοῦ ἐμφυλίου στὸ Καποδιστριακό.
  Ἀπὸ ἐδῶ τραβοῦν νὰ ἀνοίξουν κι ἀπὸ ἐκεῖ τραβοῦν νὰ κλείσουν τὸ ἵδρυμα…
  Φυσικὰ ἵδρυμα, γιὰ τὴν ὤρα, δὲν ὑφίσταται…
  Δὲν βαριέστε… Τοῦ σκορπίσματος κι αὐτό… Τοῦ σκορπίσματος.

 • Καί ὁ Πελεγρίνης θά πάῃ στό Παρίσι;
  Γιά νά παίξῃ, ὡς ἠθοποιος σέ παράστασι;
  Ἔ, ἐὰν εἶναι ἀληθές, τότε δὲν ἔχει παρακάτω…
  Μία χαρά… Ἄψογος!!!

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Στὴν Συρία κατασπαράζουν ἀκόμη καὶ λιοντάρια οἱ μισθοφόροι.
  Καὶ τρόμαξαν οἱ οἰκολογικὲς ὀργανώσεις γιὰ τὴν πείνα τῆς συμπαθοῦς τους αὐτῆς ὁμάδος…
  Καὶ ἀνατρίχιασαν οἱ ἀνθρωπιστές, διότι συμπόνεσαν τὰ κτήνη…
  Καὶ ἀναστατώθηκε ἡ παγκόσμιος κοινότητα γιὰ τὴν κατάντια τῶν ὑπανθρωπιδίων, διότι συνειδητοποίησε πὼς τὰ δικά της παιδιά, τὰ δικά της τσογλάνια, λιμοκτονοῦν…
  Κι ὤ, τί στάσις!!!
  Συσκέπτονται γιὰ νὰ ἐπιλύσουν τὰ προβλήματα τῶν δολοφόνων, πρὸ κειμένου νὰ δολοφονήσουν ὅ,τι ἔμεινε ὄρθιο…
  Συγχαρητήρια νὰ τοὺς δώσετε γιὰ τὴν παράστασι…
  Κρίμα μόνον στὰ λεοντάρια…
 • Στὴν Ἰσπανία ἔκλεισε ἡ δημόσια τηλεόρασις…
  Κατὰ τὰ ἄλλα ἀνακάμπτουν…
  Λέτε;

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἀντι-εἰδήσεις 30 Νοεμβρίου 2013.

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ξένοι ἐπενδυτές ἀποχωροῦν ἤ οἱ …«κερδοσκόποι»*; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply