Ποιοί εἶναι οἱ δράστες τῆς ΜΑΡΦΙΝ;

Κατηγορούμενοι γιὰ τὶς δολοφονίες τῶν ὑπαλλήλων τῆς MARFIN ἔνας Σίψας κι ἔνας Ἀντρέεφ…
…μὲ πολὺ στενὲς σχέσεις μὲ τοὺς πυρῆνες τῆς Μοσάντ… ἢ τῆς «Φωτιάς», ὅπως εἶναι τὸ καλλιτεχνικό τους.

Ὅπως καὶ μὲ τὸν ἄλλο πράκτορα Ἀσπιώτη, ποὺ φέρεται ὡς ὁ δολοφόνος τῶν δύο μελῶν τῆς Χ.Α…
…δὲν ὑπάρχει οὔτε ἴχνος φωτογραφίας του στὸ ἴντερνετ. Ποιοί εἶναι οἱ δράστες τῆς ΜΑΡΦΙΝ;

Τὸ σύστημα θέλει τοὺς πράκτορες νὰ μὴν εἶναι ἀναγνωρίσιμοι γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ τοὺς ἀποφυλακίζει καὶ νὰ μὴν τὸ μαθαίνει κανένας.

Δίπλα σας νὰ περπατᾶνε οἱ δολοφόνοι τῶν ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιὼν … δὲν θὰ τὸ καταλάβετέ ποτέ!!!

«Σίγμα»

(Visited 167 times, 1 visits today)
Leave a Reply