….καί κάποια στιγμή μάθαμε τήν Σᾶρα.

….καί κάποια στιγμή μάθαμε τήν Σᾶρα.Τήν Σᾶρα ἀπό τήν τεμαχισμένη πλέον Γιουγκοσλαυῒα, στόν τεμαχισμό τῆς ὁποίας συμμετεῖχε καί ἡ Ἑλλάδα … μή ἐπιτρέποντας στήν κάθε Σᾶρα νά μεγαλώσῃ στήν χῶρα της…

Πάνω λοιπόν ἀπό τό ἄψυχο πλέον κορμᾶκι τῆς Σάρας, πού ἡ Εὐρώπη καί ἡ  Ἑλλάδα τῆς στέρησε καί τήν δυνατότητα νά μεγαλώσῃ στήν χῶρα της καί στήν συνέχεια τῆς στέρησε καί τήν ζωή της, ἔπεσαν οἱ γνωστές ὕαινες πού ὅταν μυρίσουν αἷμα καί σπέρμα, ἐφορμοῦν … ὅλες μαζί!

Ἐπί ἡμέρες εἰδήσεις γιά τό πώς … τό γιατί … μά γιατί δέν μιλοῦσε … ἄν μιλοῦσε … ἄν ἔλεγε … τί θά ἔλεγε … πώς θά τό ἔλεγε ! ποῦ ἔμενε … πόσους γείτονες εἶχε … πόσους συμμαθητές … Ὅλοι κρύφθηκαν πίσω ἀπό τήν «ἄγνοια» …. Φίλοι & συμμαθητές πού(;;;;) οὐδέποτε(;;;;) πῆγαν στό σπίτι της (;;;) γείτονες πού οὐδέποτε (;;;;) δέν πρόσεξαν ὅτι τό φῶς δέν ἄναβε τό βράδυ(;;;) οὔτε τό φῶς πού ἐκπέμπει ἡ τηλεόραση τό βράδυ (;;;) κάτι ! ἔστω ! ὁ ἦχος ἀπό τόν ἀπορροφητῆρα ; τίποτε ; ἡ Σᾶρα ἔπρεπε νά τούς τό πῇ φόρα παρτῖδα ;

Ποῦ στήν εὐχή χάθηκε ἡ κοινή λογική; τά συμπεράσματα πού βγάζεις ἀπό τά «σημάδια»; ποῦ πῆγαν αὐτά; ποῦ πῆγε ἠ λογική συνεπαγωγή; τό συμπέρασμα; τό « ἆρα» πού ἀπαντᾶ στό «γιατί» ;

Χάθηκαν κι αὐτά, μέσα σέ μία περιδίνηση, πού δέν σοῦ ἐπιτρέπει δέν προλαβαίνεις νά … σκεφθῇς, νά … ἀναλύσῃς, νά … συμπεράνῃς !

Καί ὦ τοῦ θαύματος, ξαφνικά ἀνακαλύφθηκαν οἰκογένειες στήν ἴδια κατάσταση μέ αὐτήν τῆς Σάρας ! Λές καί δέν ὑπῆρχαν πρίν … Ἄλλος δύο χρόνια χωρίς ἠλεκτρικό, ἄλλος 3 χρόνια χωρίς ἠλεκτρικό ρεῦμα…
Ἀλλοῦ εἶχε ἀφαιρεθεῖ ἡ χελῶνη, ἀλλοῦ εἶχε ἁπλῶς διακοπεῖ …κάποιοι τό συνέδεσαν μόνοι τους … σέ κάποιους ἄλλους πῆγαν κάποιοι ἐθελοντές καί τό συνέδεσαν.
Παρ’ ὅλα αὐτά ἡ ΔΕΗ χρεώνει «ἐπανασύνδεση» .

Ξαφνικά ὅλοι εἶδαν ἀνθρώπους πού ζοῦν ἐν ἔτι 2013 σέ συνθῆκες τοῦ 1950.

ΞΑΦΝΙΚΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ !

Ἔλειπαν ἀπό τήν εἰκόνα ἡ παγωνιέρα καί τό σίδερο μέ τά κάρβουνα καθώς κι ἡ σκάφη τοῦ πλυσταριοῦ…
Κατά τά ἄλλα σπαρματσέτα, κεριά , γκαζόλαμπες καί μαγκάλια, ἄνθρωποι τυλιγμένοι μέ κουβέρτες …. ἦταν ὅλα ἐκεῖ!
Καί κάπου ἐκεῖ, ἀνάμεσα στήν Σᾶρα καί τούς ὐπόλοιπους, θυμήθηκαν καί τούς φοιτητές … πού ἔχασαν τήν ζωή τους, μόλις πέρυσι.

Καί ὄλοι ξαφνικά, λές καί τούς ἦλθε ξαφνικά ἠ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀποφάσισαν νά ἔχουν τοὐλάχιστον γιά αὐτές τίς ἡμέρες, αὐτά τά νοικοκυριά, ἠλεκτρικό ρεῦμα … καί ἔβγαλαν οἱ … «σοφοί» πολιτικοί τό πόρισμα: θά γίνουν ΟΛΟΙ οἱ ὑπόλοιποι μηδενός ἐξαιρουμένου, χορηγοί … θά κάνῃ τό κάθε νοικοκυριό πού γιά κάποιους λόγους μπορεῖ νά πληρώνῃ ἀκόμη τούς λογαριασμούς τῆς ΔΕΗ μία δωρεά … ἑκόντες /ἄκοντες!

Κι ἐπειδή, ὅποτε βλέπω μαζεμένη ἐπίθεση στό θυμικό καί στό συναίσθημα, διαολίζομαι … κάθησα καί τά εἶδα τά πράγματα λίίίίίγο διαφορετικά … ἴσως λίγο περισσότερο αἱρετικά !

Ἔχουμε καί λέμε λοιπόν :

 1. Δέν μᾶς ἔχουν πεῖ ἴσαμε σήμερα γιά ΠΟΣΑ νοικοκυριά μιλᾶμε . Νοικοκυριά πού τούς ἔχει διακοπεῖ ἡ ἠλεκτροδότηση καί ὄχι πού διέκοψαν τήν ἠλεκτροδότηση, ἐπειδή ἤθελαν. Πόσα εἶναι λοιπόν αὐτά τά νοικοκυριά πού χρήζουν ἀλληλεγγύης;
 2. Κανένας δέν ἔχει ἀναφερθεῖ στό ποσόν πού ΑΥΤΑ τά συγκεκριμένα (τά ὁποῖα δέν γνωρίζουμε ἀκόμη πόσα εἶναι) ὀφείλουν στήν ΔΕΗ. Πόσα χρωστοῦν;
 3. Ἀναφέρθηκαν σέ ἕνα ἀόριστο 0.50 ἤ 1 € … τό ὀποῖο στήν συνέχεια ἔγινε: «ἀνάλογα μέ τήν κατανάλωση πού κάνει τό κάθε νοικοκυριό». Δηλαδή, σέ ἀναγκάζουν ΝΑ ΛΥΣῌΣ ΕΣΥ … ΞΑΝΑ …. τό πρόβλημα πού δημιούργησαν οἰ πολιτικοί . Θά γίνῃς «δωρητής» ἑκών/ ἄκων!
 4. Σχεδόν κανένας δέν ἀναφέρθηκε στό γεγονός, ὅτι ἐν καιρῷ κρίσεως (κατά τόν πρωθυπουργό κρίση πού ἔχει ξεκινήσει ἀπό τό 2006) δόθηκαν 12 ἀπανωτές αὐξήσεις στήν ΔΕΗ, γεγονός πού ἔχει ἀναγάγει τήν ΔΕΗ σέ συνεταῖρο, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι λογαριασμοί ἀπομυζοῦν ἕνα μισθό τοὐλάχιστον.
 5. Κανένας δέν ἀναφέρθηκε, στήν τιμή μονάδος πού ἔχει ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ἡ ΔΕΗ νά ἀγοράζῃ τήν παραγόμενη ἐνέργεια ἀπό τίς ΑΠΕ.  Σήμερα ἡ ΔΕΗ ὀφείλει στούς «ἐπενδυτές» τῶν ΑΠΕ ἀρκετά ἑκατομμύρια (φωνάζαμε τότε ἐγώ καί μερικοί ἄλλοι ὅτι τό συγκεκριμένο πρόγραμμα εἶναι ἀπάτη ὁλκῆς, ἀλλά οἱ τότε «ὑποψήφιοι ἐπενδυτές» μᾶς θεώρησαν γραφικούς καί ἠλίθιους, γιατί δέν βλέπαμε τήν «εὐκαιρία»). Τώρα, 5 χρόνια μετά, ἡ τότε «εὐκαιρία» ἔχει μετατραπεῖ σέ φᾶκα … καί ἡ «εὐκαιρία» ἦταν γιά μία ἀκόμη φορά … τό τυρᾶκι ! Τό εὔκολο καί ἀγόγγυστο χρῆμα … ἴδιο μέ τίς «εὐκαιρίες» πού προσέφεραν ἀφειδῶς τά κόμματα ἐπί δεκαετίες, τό χρῆμα πού κερδίζεται ἀπό διορισμό στό δημόσιο … καί τόσα ἄλλα, κλασσική καί διαχρονική παγῖδα, γιά κάθε φέρελπι «εἰσοδηματία»!  Ἀλήθεια πόσα εἴπαμε χρωστᾶ ἡ ΔΕΗ στούς ἐπενδυτές τῶν ΑΠΕ ;
 6. Τήν ΔΕΗ τήν ἐτοιμάζουν γιά Ξεπούλημα. Ἄρα; ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ νά ἔχῃ χρέη … ἤ τά χρέη νά μποροῦν νά ἐξυπηρετηθοῦν! Ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας πόσα ἀκριβῶς ὀφείλει ἡ ΔΕΗ; καί πόσα τῆς ὀφείλονται;
 7. Ἀναφερόμενη στούς λογαριασμούς πού ὀφείλουν αὐτά (τά ὅποια νοικοκυριά) θά ἀφαιρεθῇ τό ΚΕΡΔΟΣ τῆς ΔΕΗ; ἔτσι γιά τό honore … γιά νά δικαιολογήσῃ ἡ ΔΕΗ τό Δέλτα πού σημαίνει ΔΗΜΟΣΙΑ! Ἡ ΔΕΗ δέν σκοπεύει νά συμμετάσχῃ; ξέρει νά δίνῃ μόνο παχυλούς μισθούς στούς «φυτεμένους» προέδρους, διευθυντές καί παρατρεχάμενους;
 8. Θά ἀφαιρεθοῦν οἱ ὅποιες χρεώσεις γιά τόκους ἀπό τά ὀφειλόμενα πρός τήν ΔΕΗ ποσά  (ἀπό τά συγκεκριμένα νοικοκυριά);
 9. Τί ἔχει γίνει μέ ἐκεῖνα τά 9ψήφια νούμερα πού ὄφειλαν οἱ πάροχοι ἠλεκτρικοῦ ρεύματος; (ναί ἀναφέρομαι στίς ἐταιρίες πού εἶχαν call center πού σοῦ ἔπαιρναν πρωῒ – μεσημέρι – ἀπόγευμα – βράδυ, γιά νά σέ πείσουν ὅτι αὐτοί εἶναι καλλίτεροι καί ὅτι σέ συμφέρει νά πληρώνῃς αὐτούς … καί ὄχι τήν ΔΕΗ). Ἐπεστράφησαν αὐτά τά ποσά; (γιατί ἀπό ὅσο θυμᾶμαι, συμπεριλαμβανόταν ΚΑΙ τό ΕΕΤΗΔΕ στά ποσά πού ὑπεξαίρεσαν).
 10. καί γιά νά κλείσω: ΘΑ ΑΦΑΙΡΕΘῌ τό ΕΕΤΗΔΕ ἀπό τούς λογαριασμούς αὐτῶν τῶν νοικοκυριῶν (ἀφοῦ ἡ φοροδοτική ἀνικανότητά τους εἶναι αὐταπόδεικτη); ἤ θά ἀκολουθηθῇ ἡ διαδικασία τῆς μεταφορᾶς τοῦ χρέους ΕΕΤΗΔΕ στίς ἐφορίες … καί στήν συνέχεια ἡ ἐφορία θά ἀρχίσῃ τίς κατασχέσεις κατοικιῶν … ἀλλά πλέον ΟΛΩΝ ἡμῶν;  καί ἐπομένως θά καλυφθῇ τό ζητούμενο τῶν δυνάμεων κατοχῆς νά μήν ἔχῃ ὁ Ἕλληνας τό «κεραμῖδι» του;
 11. Πώς θά πληρώσουν στήν συνέχεια ὅλες αὐτές οἱ οἰκογένειες τήν κατανάλωση τοῦ ἠλεκτρικοῦ; Ἄντε γιά τήν περίοδο τῶν ἑορτῶν … ἄς ποῦμε ὅτι θά βάλουμε πλάτη ὅλοι! Μετά;
 12. Μέσα στά χρέη πού θά φορτώσουν στίς πλάτες ὅλων, θά συμπεριλαμβάνονται καί τά χρωστούμενα ἀπό τά διάφορα διαμερίσματα στά ὁποῖα μένουν ἀνά 30 οἱ λαθρομετανάστες; καί ἔτσι θά τρίβουν τά χέρια τους οἱ ἰδιοκτῆτες αὐτῶν τῶν τρωγλῶν πού μαζεύουν τά ἄντερά τους ἀπό ἐνοίκια μέ τό καθεστώς τῆς χρέωσης ἐνοικίου /κεφᾶλι;
 13. καί γιά νά βάλω καί μιά σφῆνα … αὐτά τά νέα διόδια πού θά βάλουν οἱ «ἄρχοντες τῶν διοδίων» τά βάζουν γιατί θέλουν φρᾶγκα; γιά νά τελειώσουν τούς δρόμους πού δέν ἔχουν κάνει; (γιατί ἤδη μέσα σέ ἕνα μῆνα ἔχουν κατατεθεῖ ΑΚΟΜΗ 30.000 πινακῖδες) καί ἕως τό τέλος τοῦ χρόνου θά ἔχουν κατατεθεῖ πολύ περισσότερες (ἄρα φρᾶγκα … γιόκ)!
  Ἤ μήπως ὁ ἀπώτερος στόχος τους εἶναι νά δημιουργήσουν ὅρια καί ἐμπόδια, δηλαδή διχοτόμηση καί ἔλεγχο μετακίνησης τῶν πολιτῶν ὥστε νά καταστήσουν δύσκολη ἕως ἀδύνατη τήν ἐπικοινωνία τῶν ἀνθρώπων μεταξύ περιοχῶν καί ἆρα σταδιακά τήν δημιουργία «γκέτο»; ἤ μήπως πλέον  … πόλεων/κρατῶν;

Σάν πολύ γρήγορα κινήθηκε τό συνήθως ἀργοκίνητο καί ἀνάλγητο κρᾶτος μ’ αὐτές τίς «συνδέσεις» τῆς ἠλεκτροδότησης γιά τά «νοικοκυριά πού εἶναι σέ ἀδυναμία» !!! καί πολύ «εὐαισθησία» εἴδαμε ΞΑΦΝΙΚΑ ἀπό τούς ἀναίσθητους …

ΚΑΙ ἐπειδή ΑΚΡΙΒΩΣ γνωρίζουμε μέ τί ἀνθρώπους ἔχουμε νά κάνουμε … μᾶς ἔχουν ἀποδείξει πολλάκις τί ὕαινες εἶναι….
ΑΥΤΟ –κατ’ ἐμέ – ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΥΠΟΠΤΟ !!!! ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΥΠΟΠΤΟ! γιατί οἱ συγκεκριμένοι ἔχουν πολύ βεβαρυμένο παρελθόν … ΚΑΙ παρόν!!!

Ὄχι τίποτε ἄλλο …ἀλλά ἐπειδή ὐπάρχουν οἱ λύσεις γιά τό κύριο πρόβλημα τῆς ἀνεργίας πού μαστίζει ΟΛΕΣ τίς οἰκογένειες καί ἐξ αἰτίας ΑΥΤΟΥ τοῦ προβλήματος δέν μποροῦν νά πληρώσουν τούς ὑπερδιογκωμένους λογαριασμούς τῆς ΔΕΗ …καί δέν βλέπω νά κάνουν κάτι πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση!
Δέν βλέπω νά δείχνουν τήν ἴδια εὐαισθησία καί ταχύτητα ἀπέναντι σέ 5000 καί πλέον αὐτόχειρες …καί ἀμέτρητους ἄστεγους, λιμοκτονοῦντες …ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν ποῦ τήν κεφαλήν κλῖναι!!!

Ὅπως ἐπίσης, δέν εἶδα νά γίνεται τίποτε μέ τήν σύντηξη ὑδρογόνου/Νικελίου, λύση πού θά ἔδινε κόστος ἐνέργειας σέ ἀπίστευτα χαμηλή τιμή!!!

Τί ἔγινε μ’ αὐτό τό project καρντάσια;
Γιατί ἀπό ὅσο εἴχαμε διαβάσει τό κόστος θά ἦταν 0.01 €/KW ….ἐπομένως τό κόστος ἐνέργειας θά ἦταν σέ διαχειρίσιμα ἐπίπεδα …καί ὄχι τά δυσθεώρητα τῆς ΔΕΗ (τῆς ὁποίας τίς ἀπανωτές αὐξήσεις τίς ἐνέκριναν ὅλοι ὅσοι σήμερα παριστάνουν τούς εὐαίσθητους καί τούς ἐνδιαφερόμενους τάχαμου γιά τούς «καϋμένους» συμπολίτες μας )!

γιά ὅσους δέν τό εἶχαν ἀκούσει ἐδῶ οἱ περαιτέρω πληροφορίες: ἐνεργειακά

Καί: βῆμα

…. καί ὁ νοῶν νοείτω … ὁ μή νοῶν … ἀνοείτω !

Ἑλένη
…(γιά σήμερα στριμμένη καί αἰρετική)

(Visited 97 times, 1 visits today)
Leave a Reply