Ὁ μισανθρωπισμός, ὡς στάσις ζωῆς, ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ ἕνα …«δικαστήριον».

Ὁ μισανθρωπισμός, ὡς στάσις ζωῆς, ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ ἕνα ...«δικαστήριον».Διάβαζα σήμερα, πρωΐ πρωΐ, γιὰ τὴν δικαίωσιν Τοὐρκου, ἀρχηγοῦ πολιτικοῦ κόμματος, ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ δικαστήριον ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ποὺ ἰσχυριζόταν πὼς ἡ γενοκτονία τῶν Ἁρμενίων εἶναι μύθος.
Ἔχει δίκαιον αὐτός… Αὐτὰ τοῦ ἐδίδαξαν, αὐτὰ ἀναπαραγάγει..
Τὸ πρόβλημα ὅμως ἑστιάζεται στὸ ὅ,τι ἡ γενοκτονία τῶν Ἁρμενίων εἶναι γεγονός.
Ἡ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι γεγονός.
Ἡ γενοκτονία τῶν Ἀσυῤῥίων εἶναι γεγονός.
Ἕνα δικαστήριον, καί δή ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά πῶς ἰσχυρίζεται πώς εἶναι, δέν ὄφειλε νά κατέχῃ περισσότερες ἱστορικές ἀλήθειες;
Ἤ μήπως ὅλη του ἡ δράσις ἐξαντλεῖται στό νά μοιράζῃ πρόστιμα γιά «ῥατσιστικά» ἐπεισόδια;

Ἄς παὐσουν λοιπὸν οἱ αὐταπάτες μας.
Δικαστήριον ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὴν Εὐρώπη δὲν ὑφίσταται.
Γνωρίζουμε τὸ εἶδος τῶν δικαστῶν του, τὸ ποιοὺς ἐξυπηρετοῦν καὶ τὸ τὶ ὑπηρετοῦν.
Τὸ νὰ εἶσαι ἄνθρωπος, σκέτο, δὲν ὑποδεικνύεται ἀπὸ κάποιο δικαστήριον. Ἤ τὸ ἔχεις, ἤ δὲν τὸ ἔχεις…
Ἐὰν χρειάζεσαι δικαστήρια, νόμους, ἀστυνομεύσεις γιὰ νὰ μάθῃς νὰ σέβεσαι τὰ αὐτονόητα, τότε εἶσαι ἁπλῶς ἕνα ἀκόμη κτῆνος, ποὺ ἀναλόγως τῶν πολιτικῶν ἀναγκῶν, σὲ ἐκπαιδεύουν γιὰ νὰ γίνῃς ἔτσι ἤ ἀλλοιῶς.
Τὸ νὰ ἀσχολούμαστε ὅμως ἐμεῖς μὲ ἕνα δικαστήριον, τὸ ὁποῖον καταστρατηγεῖ κάθε ἀνθρώπινον καὶ φυσικὸν νόμο δικαίου, τότε καταντοῦμε ὄργανά του κι ἐργαλεῖα του.
Θέλουμε δὲν θέλουμε, μποροῦμε δὲν μποροῦμε, ἀντέχουμε δὲν ἀντέχουμε, τὸ μόνον δικαστήριον ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ποὺ ὀφείλουμε νὰ σεβόμαστε, νὰ ὑπακοῦμε καὶ νὰ περιφρουροῦμε, εἶναι αὐτὸ ποὺ ἡ συνείδησίς μας μᾶς ὑπαγορεύει.
Ὅλα τὰ ἄλλα, τὰ ὑπ-ἀνθρώπινα ἐργαλεῖα, ὑπάρχουν ἀκόμη μόνον γιὰ νὰ κρατοῦν τὸν ἄνθρωπο δοῦλο στὶς ὀρέξεις τους.

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ «δικαστήριον» (σὲ εἰσαγωγικὰ πλέον) ἔκανε μεγάλη μνεία στὸ ὁλοκαύτωμα. Ἐν ὁλίγοις, μόνον οἱ Ἑβραῖοι γενοκτονήθηκαν σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη… Οἱ ὑπόλοιποι… ηὐτοκτόνησαν!!!

φωτογραφία

(Visited 217 times, 1 visits today)
Leave a Reply