Ὁ Γέρος τοῦ Γιοῦλε.

Ὁ Γέρος τοῦ Γιοῦλε.Ὁ Γέρος τοῦ Γιοῦλε (Yule) εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ πνεύματα τῶν βορείων παραδόσεων.
Μαζὶ μὲ τὴν πολυάριθμη συνοδεία του, ἐμφανίζεται γιὰ λίγες νύκτες μετὰ τὸ χειμερινὸ ἡλιοστάσιο, διασχίζοντας εὔκολα χιονισμένες πεδιάδες κι ἐπισκέπτεται κάθε ἀπομεμακρυσμένο σπίτι, φέρνοντας τὸ δῶρο τῆς Εὐμένειας στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων.
Μετριάζει τὶς αὐστηρὲς κρίσεις καὶ τιμωρίες, κατευνάζει δυσέριδες, διδάσκει τὴν γενναιοδωρία καὶ τὴν χαρὰ τῆς μοιρασιᾶς καὶ φέρνει ἀνταμοιβὲς καὶ πλοῦτο σὲ ὅσες καρδιὲς εἶναι ἀνοικτὲς γιὰ νὰ τὰ δεχθοῦν.

Καλὲς ἑορτές, καὶ εἴθε ὁ νέος χρόνος νὰ φέρῃ σύνεση, ἀνακούφιση καὶ τὴν παρουσία τοῦ Νόμου ἀνάμεσά μας.

Πέρσεια Ἑκάτη

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply