Εἴμαστε σὲ μίαν νέα ἀρχὴ τοῦ ταξειδιοῦ…

Εἴμαστε σὲ μίαν νέα ἀρχὴ τοῦ ταξειδιοῦ...Ἡ γιαγιά μου ἡ μακαρίτισσα μᾶς ἔλεγε πολλὰ παραμύθια καὶ εἶχε ἀδυναμία στὶς νεράιδες, ποὺ πρωταγωνιστοῦσαν σὲ πολλὰ ἀπὸ αὐτά. Ἔλεγε λοιπόν πὼς ὅταν ἔνα παιδὶ λέει δὲν πιστεύω στὶς νεράιδες, τότε μιὰ νεράιδα πέφτει κάτω νεκρή.

Τώρα ποὺ κι αὐτὴ ἡ χρονιὰ πέρασε, πολλὰ εἶναι τὰ ὄνειρά ποὺ περιμένουν πίσω ἀπό τὶς κουρτίνες, πολλὲς εἶναι οἱ δημιουργικὲς σπίθες ποὺ περιμένουν νὰ μετατραποῦν σὲ φλόγες, πολλὲς ἐπιθυμίες ποὺ περιμένουν νὰ βγοῦν στὸ φῶς.
Καὶ νομίζω ὅτι κάθε φορά ποὺ ἕνα ἄτομο λέει δὲν πιστεύω πιά, αὐτὸ τὸ ἄτομο πεθαίνει…. Μέσα του. Ἁπλᾶ μπορεῖ να περάσουν παρὰ παρὰ πολλὰ χρόνια μέχρι νὰ τὸ καταλάβουν οἱ γύρω του καὶ νὰ τὸν θάψουν.

Ἡ πίστη χάνεται σιγὰ σιγὰ ὅταν ἀρχίζει κάποιος νὰ κουκουλώνει τὸ παιδί ποὺ ὑπάρχει μέσα του μὲ αὐτὴ τὴν ἀπατηλή, φιλόδοξη καὶ ῥᾳδιουργὴ σοβαροφάνεια, ἀπομονώνεται, σταματάει νὰ παίζει, σταματάει νὰ γοητεύει τὸν ἑαυτό του.

Χρονολογικὰ εἴμαστε στὸ τέλος τοῦ χρόνου ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα εἴμαστε σὲ μιὰ νέα ἀρχὴ τοῦ ταξειδιοῦ μας. Ὁ Δρόμος εἶναι γεμάτος μὲ ἄπειρες χαρές, ποὺ περιμένουν νὰ ἀποκαλυφθοῦν μέσα ἀπό τὶς μικρὲς ἤ μεγάλες στιγμές.
Νὰ θυμάσαι ὅτι τὸ μονοπάτι εἶναι ἑλικοειδὲς καὶ ἔχει πολλὰ στρυφογυρίσματα.
Ἂν κολλήσεις κάπου κοίταξε γύρω σου τὴν ἀπέραντη θέα ποὺ ἔχεις, ἀπὸ τὸ σημεῖο ποὺ βρίσκεσαι καὶ τότε θὰ καταλάβεις ὅτι ἔχεις προχωρήσει παρὰ πολύ.
Ἀπόλαυσε τοὺς σταθμούς, κάνουν ὑπέροχη τὴν ἀναζήτηση, γεμάτη νόημα καὶ σκοπό. Καθάρισε τὸν καθρέφτη τῶν ἀναμνήσεων ἀπὸ παλιοὺς φόβους, τοὺς παλιοὺς θυμοὺς καὶ ἀπὸ κάθε λογὴς ἀπογοήτευση.
Βρες τὴν δική σου ταχύτητα καὶ τὰ δικά σου φῶτα πορείας. Ὑπάρχουν πολλὰ λιμάνια ποὺ θὰ δεῖς γιὰ πρώτη φορά, κατευθύνσου ἐκεῖ ποὺ ποτὲ πρὶν δὲν ἔχεις βρεθεῖ.
Κράτα τὶς σκέψεις σου ψηλά.
Ἆσε τὸ πάθος, τὸν ἐνθουσιασμὸ καί τὶς ἀληθινὲς ἀγάπες νὰ συναρπάσουν τὸ μυαλό, τὸ σῶμα καὶ τὸ πνεῦμα σου.
Ἀρματώσου γιὰ τὴν πορεία ἐκείνη ποὺ πάντα ὀνειρευόσουν.
Στάσου ὄρθιος, αὐθεντικὸς περιπατητής, στὸ κέντρο τῆς φωτιᾶς τοῦ ὀνείρου σου, ψιθύρισε τὰ αἰώνια λόγια τοῦ σκοποῦ καὶ τῆς ἀλήθειας, μοιράσου τὴν ὀμορφιά, κύττα ψηλά, ἀνάπνευσε τὸν ἄνεμο, συμμάζεψε ὅλη τὴν παρθενικὴ ἀθῳότητα σὲ μιὰ ματιὰ καὶ ῥίξτην ἐπάνω στὸν κόσμο…

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply