Ζοῦμε σὲ μιὰ κατευθυνομένη οἰκονομία, μὲ πλαστά χρήματα καὶ ἀνύπαρκτα κεφάλαια.

Ζοῦμε σὲ μιὰ κατευθυνομένη οἰκονομία, μὲ πλάστα χρήματα καὶ ἀνύπαρκτα κεφάλαια.Δὲν ὑπάρχει οἰκονομία τῆς προσφορᾶς.
Ὑπάρχει μόνο οἰκονομία τῆς ζήτησης, τὴν ὁποία ἂν δεν προβλέψει ὁ enterpeneur καὶ κάνει λάθος ἐπένδυση, χρηματοδοτημένη ἀπὸ πλάστα χρήματα καὶ ἐπιτόκια, κατευθυνόμενες διαφημίσεις καὶ κρατικὴ διασώση, στο μοιραῖο τέλος τῆς ἀπόρριψης αὐτῆς τῆς ἐπένδυσης, παύει να εἶναι enterprneur καὶ μετατρέπεται ἁπλὰ σὲ αὐτό που εἶναι σήμερα.
Αὐτὸ τὸ ὁποῖο θεωρεῖ ὁ μέσος ἀγράμματος ὡς καπιταλισμό. Κρατικοδίαιτος.

Ζοῦμε σὲ μιὰ κατευθυνομένη ἀπὸ τὰ κράτη οἰκονομία μὲ πλαστά χρήματα, ἀνύπαρκτα κεφάλαια, χειραγώγηση πληθυσμῶν καί τις ἐπισφαλεῖς (κακὲς ἐπενδύσεις) πληρωμένες ἀπὸ ἀνθρώπους (καταναλωτές) οἱ ὁποῖοι δὲν τὶς ζητῆσαν, τούς τις ἐπέβαλαν μὲ τὰ γνωστὰ κόλπα τοῦ μπολσεβίκου Κέυνς τὰ κράτη καὶ οἱ προστατευμένες ἐπιχειρήσεις.

 Εὐθύμης Μαραμῆς

Σ.Σ. Ἀνάρτηση ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν γνώση ποὺ προσφέρει τὸ βιβλίο «on the manipulation of money and cred».

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
One thought on “Ζοῦμε σὲ μιὰ κατευθυνομένη οἰκονομία, μὲ πλαστά χρήματα καὶ ἀνύπαρκτα κεφάλαια.

Leave a Reply