Μερικὲς συλλήψεις γιὰ …τὰ μάτια τοῦ κόσμου!

Μερικὲς συλλήψεις γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου…
…ἔτσι, γιὰ νὰ δημιουργηθῇ ἡ ἐντύπωση ὑπάρξεως κράτους δικαίου…
…Καὶ πᾶρε ἀπὸ πίσω καὶ στὰ μουλωχτὰ ἕνα ἄκομα ἄθλιο χαράτσι, δῆθεν για τὰ σκουπίδια. Ἄκομα 100 εὐρῶ μεῖον ἀπό τις τσέπες τῶν ἀνέργων καὶ κατεστραμμένων πολιτῶν …ἀπὸ τὸν Ἀντωνάκη, τὸν καταλληλότερο… γενίτσαρο τῶν τοκογλύφων.

Κάθε ἀφορμὴ εἶναι καλὴ για τοὺς σιωνιστὲς ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ προκειμένου νὰ μᾶς ληστέψουν ξανά. Ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἄκομα οἱ διεθνεῖς τοκογλύφοι ἐπινοοῦσαν κάθε εἴδους πρόσχημα γιὰ νὰ κλέβουν τοὺς ΜΗ ἐκλεκτοὺς τοῦ Θεοῦ.
Φόροι, Τέλη , Διόδια, Ἐκτελωνισμοὶ …εἶναι ὅλα ἐπινοήσεις τῶν τοκογλύφων, γιὰ νὰ εἰσπράξουν ὅσα δῆθεν δάνεισαν στοὺς ἡγέτες «μας» … ποῦ νομίζουμε ὅτι ἐμεῖς ἐκλέξαμε «αὐθόρμητα». Βασικὴ προϋπόθεση γιὰ νὰ πιάσῃ τὸ μεγάλο κόλπο …εἶναι νὰ ὑπάρξῃ ψυχολογικὴ προετοιμασία.
Ὅπως ἔκαναν μὲ τὴν δῆθεν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη …ἔτσι ἔκαναν καὶ μὲ τὴν δῆθεν ῥύπανση τοῦ πλανήτη.
Κι ἐπειδὴ … μαζὺ τὰ φάγαμε … νοιῶστε ἔνοχοι βαθειά…
…καὶ βάλτε τὸ χέρι ἄκομα πιὸ βαθειὰ στὴν τσέπη…

Ἀπορία: Γιὰ τὸν Ἱερώνυμο, ποὺ ἔβαλε χέρι στὰ ΙΔΙΑ ΛΕΦΤΑ, γιά νά σώσῃ τοὺς τοκογλύφους τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης …δέν προκύπτει κάποια ἐμπλοκή; Τί ἐγγυήσεις ἔδωσε γιά νά πάρῃ τά μετρητά τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου καί νά τὰ δώσῃ στήν «Ἐθνική»,  πού ὅμως εἶναι ἰδιωτική;

Ἐννοεῖται ὅτι τὰ λεφτά ποὺ ἔκαναν φτερὰ καὶ εἶναι …ἀνεπίδεκτα εἰσπράξεως …ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑ ΦΟΡΤΩΘΕΙ ὡς χρέος, γιὰ νὰ προστατευθοῦν οἱ καταθέσεις τῶν μικροκαταθετῶν! Ξέρεις καλά…
…Διότι τὸ ἴδιο κόλπο ἔκαναν καὶ μὲ τὴν …PROTON BANK καὶ σοῦ φόρτωσαν 1,1 ΔΙΣ … ἀπὸ τὰ θαλασσοδάνειά ποὺ ἔδινε στὸν ἑαυτό του ὁ Λαυρέντης.

Τὸ ἴδιο κόλπο ἔκαναν καὶ στὶς ΗΠΑ μὲ τὴν διασώση τῆς Lehman brothers …καὶ φόρτωσαν στοὺς Ἀμερικανοὺς 5 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ δολάρια νέου χρέους …μὲ τὴν συνεργασία τοῦ «καλοῦ» Ὀμπάμα, χωρὶς κἄν νὰ ἔχουν ἐμπλακεῖ σὲ πόλεμο.

Κατόπιν θὰ πάνε ὅλοι σπίτι τοὺς, ὅπως ὁ Ξηρὸς, καὶ τὰ λεφτὰ …θὰ τὰ πληρώσουμε ἀπὸ τὴν τσέπη μας …. ὅπως μὲ τὶς φρεγάτες τοῦ Κόχραν, τὸ 1821, ποὺ δεν παραλάβαμε ποτ΄ρ, ὅπως μὲ τὰ ὑποβρύχια τοῦ Ἄκη, ποὺ δεν παραλάβαμέ ποτέ, ὅπως μὲ τὸ C4I, ποὺ δὲν παραλάβαμε ποτὲ …κλπ κλπ.

Οἱ τοκογλύφοι …εἶναι μάνες στὸ να στήνουν ἐμφυλίους.
Ξέρουν νὰ μένουν ΕΞΩ ἀπὸ τὸ κάδρο … χρηματοδοτῶντας δύο ἀντίπαλα στρατόπεδα ἀνεγκεφάλων, γιὰ νὰ σκοτωθοῦν μεταξύ τους …Αὐτοὶ κάθονται παραπέρα καὶ μετροῦν τὰ νέα ὑπερκέρδη τους ἀπό τὶς συγκρούσεις καί τις καταστροφὲς ἑνὸς ἐμφυλίου.
Κι ὅπου δ]ρν μποροῦν νὰ κάνουν ἐμφύλιο …πληρώνουν μισθοφόρους Ἰσλαμιστὲς νὰ σκορπίσουν τὸν ὄλεθρο …ὅπως ἔκαναν μὲ τοὺς Μουτζαχεντὶν στὴν Γιουγκοσλαβία παλαιότερα καὶ στὴν Συρία σήμερα.

Δεν ἀρκεῖ νὰ ξυπνήσουμε μοναχὰ ἐμεὶς …ὅταν γύρω μας κοιμοῦνται ἐκατομμύρια…

«Σίγμα»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply