Τὸ πόσο λάμπουν οἱ ἄνθρωποι τὸ ὁρίζει ἡ συμπεριφορά τους.

Τὸ πόσο λάμπουν οἱ ἄνθρωποι τὸ ὁρίζει ἡ συμπεριφορά τους.Οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε φτιαγμένοι ἀπὸ τὴν ἴδια Ὀνειρόσκονη ποὺ εἶναι φτιαγμένα τὰ ἄστρα…
Τὸ πόσο λάμπουν τὰ ἄστρα, τὸ ὁρίζει ὁ Ἥλιος.
Τὸ πόσο λάμπουν οἱ ἄνθρωποι, τὸ ὁρίζει ἡ συμπεριφορά τους.

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

φωτογραφία

(Visited 193 times, 1 visits today)
Leave a Reply