Ἡ φαινομενικὴ ἡσυχία τῆς βάσεως δηλώνει συσπείρωσιν…

Ἡ φαινομενικὴ ἡσυχία τῆς βάσεως δηλώνει συσπείρωσιν...ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΠΤΟ ΚΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ, ἡ ὀργὴ κι ὁ θυμὸς τῶν Ἑλλήνων τῆς βάσεως. Κι ἂς προσπαθοῦν οἱ κοπρόσιτοι τοῦ κοινοβουλίου καὶ τὰ σιγόντα τους, οἱ δημοσιογράφοι, μὲ ὡραῖα καὶ στρογγυλεμένα λόγια κι ἄλλους θεατρινισμοὺς νὰ θολώσουν τὰ νερὰ καὶ νὰ πείσουν πὼς τίποτα δὲν συμβαίνει ἐκεῖ κάτω στὴ βάση (γιά θυμηθεῖτε τὶς γελοῖες δηλώσεις τοῦ Βενιζέλου καὶ τοῦ Ψαριανοῦ περὶ τῶν πρόσφατων αὐτοκτονιῶν καὶ τὶς διαπιστώσεις δημοσιογράφων ὅτι ὁ κόσμος ἀποκοιμήθηκε).
Πράγματι, ὁ κόσμος δὲν εἶναι στοὺς δρόμους καὶ στὶς πορεῖες πλέον (λὲς κι ὅταν ἦταν πρίν, κάτι ἔγινε), ἀλλὰ μιὰ ματιὰ στὶς διάφορες ὁμάδες κοινωνικῆς δικτύωσης πείθει ὅτι ὁ κόσμος ὄχι μόνον κοιμισμένος δὲν εἶναι, ἀλλὰ περσότερο ὥριμος ἀπὸ ποτὲ γιὰ νὰ καταλάβῃ (καὶ  τό ‘χει καταλάβει πλέον) ὅτι οἱ σαλτιμπάγκοι τοῦ κοινοβουλίου παριστάνουν τὴν «ἡγεσία» του ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι παρὰ οἱ ἐπιβήτορές του· ὅτι τὶς τάχα ἀντιθέσεις μεταξὺ τέτοιας «Ἀριστερᾶς» καὶ τέτοιας «Δεξιᾶς», μεταξὺ «φασιστῶν» κι «ἀντιφασιστῶν», «μνημονιακῶν» κι «ἀντιμνημονιακῶν» δὲν τὶς χάβει γιὰ πραγματικὲς ἀντιθέσεις, μιᾶς καὶ στὴν πράξη οἱ συμπεριφορὲς καὶ τὰ ἔργα ὅλων αὐτῶν δὲν διαφέρουν.
Καὶ μπορεῖ τώρα νὰ ἐπικρατῇ ἡσυχία στὶς πλατεῖες καὶ στοὺς δρόμους ἀφοῦ τὸ λίπος ποὺ κουβαλάει ὁ περσότερος κόσμος εἶναι ἀρκετὸ ἀκόμα γιὰ νὰ τὸν θρέψῃ, ἀλλὰ κι αὐτὸ σώνεται σιγά-σιγὰ κι ἔτσι ἡ ἐγκελαδικὴ κίνηση ἀρχίζει ἀργὰ ἀλλὰ σταθερὰ νὰ σαλεύῃ ἀπ’ τὴ βάση μὲ κατεύθυνση πρὸς τὰ «πάνω». Κι ὅταν ἐπιτέλους ἐκδηλωθῇ, ἐλλείψει τοῦ λίπους βεβαίως, θὰ σαρώσῃ ὅ,τι βρεῖ μπροστά της· καὶ θάναι μιὰ κίνηση πραγματικὴ τῆς βάσης, ξεκινημένη μ ό ν η της κι ἐντελῶς ἀνεξάρτητη ἀπὸ κομματικὲς ἀγκυλώσεις ἢ συνδικαλιστικὲς ψευτοπροτροπές.
Ἀρχιμασκαρᾶδες τοῦ κοινοβουλίου καὶ τῶν Μέσων, ἡ φαινομενικὴ ἡσυχία τῆς βάσης δὲν εἶναι τίποτ’ ἄλλο ἀπὸ συσπείρωση πρὶν ἀπ’ τὸ ἐπώδυνο τίναγμα· κάτι σὰν τὸ ἤρεμο βλέμμα τῆς τίγρης, δευτερόλεπτα πρὶν ἀπ’ τήν ἐπίθεσή της.

Ἐρινύες Τίσις

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply