Γιὰ ἕναν λογαριασμὸ στὸ facebook χρειάστηκαν 15.000 εὐρῶ!!!

Γιὰ ἕναν λογαριασμὸ στὸ facebook χρειάστηκαν 15.000 εὐρῶ!!!11,2 Δισεκατομμύρια ἄνθρωποι στον πλανήτῃ … καταφέρνουν ΜΟΝΟΙ τοὺς να ἀνοίγουν ἔναν λογαριασμὸ στο Facebook.
Λαμόγια τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, μὲ πρόσχημα τὸ ἄνοιγμα ἐνὸς λογαριασμοὺ FACEBOOK … μᾶς ἔκλεψαν ἄκομα 15.000 εὐρῶ, τὰ ὁποῖα θὰ κληθοῦμε νὰ πληρώσουμε μὲ ΝΕΟΥΣ φόρους!
Τὸ πάρτι δὲν πρόκειται νὰ σταματήσει μὲ τίποτα.

Γιὰ ἕναν λογαριασμὸ στὸ facebook χρειάστηκαν 15.000 εὐρῶ!!!2Tὰ δεκαπεντάρια πηγαίνουν σύννεφο…
…ἀλλὰ μόνο τὸν Ψωμιάδη ἐντόπισαν.
Καὶ παλιότερα εἶχε ἐντοπιστεῖ παρόμοια ἀπάτη καὶ εἴπαν…
…ὅτι ἔγινε γιὰ νὰ μὴν χαθοῦν τὰ χρήματα ἀπὸ κάποια εὐρωπαἱκὴ ἐπιδότηση…

Κι ἀντὶ ἐπὶ τόπου νὰ κινηθῇ ἡ δικαιοσύνη … ἔκαναν ὅλοι τὶς πάπιες.

Σίγμα

(ἀποκάλυψη ἀπὸ ὀλυμπία)

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply