Ὁ «γλυκούλης» Ὀμπάμα ποὺ …δουλοποίησε τοὺς Ἀμερικανούς!

Αὐτὸς ὁ γλυκούλης Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, για τὸν ὁποῖο τὰ χείλη ὅλων τῶν ῥουφιάνων τῆς δημοσιογραφίας στάζουν μέλι…
… κατάφερε ὅ,τι δεν κατάφεραν ἐπὶ 227 χρόνια ὅλοι μαζὶ οἱ προγενέστεροι Πρόεδροι τῶν ΗΠΑ.
Πρόσθεσε νέο χρέος στὶς πλάτες τῶν Ἀμερικανὼν πολιτῶν, ὕψους 6,6 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ δολαρίων!
Μὲ πέντε (5) ὑπογραφὲς καὶ χωρὶς κανέναν πόλεμο σὲ ἐξέλιξη…
 … σκότωσε τὴν Ἀμερικανικὴ Οἰκονομία, γιὰ νὰ θησαυρίσουν οἱ σιωνιστὲς τῆς Goldman Sachs, τῆς Lehman Bros καὶ ἄλλοι βρικόλακες-τοκογλύφοι, ποὺ ἐπανδρώνουν τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν τῶν ΗΠΑ.

Ἀπὸ αὐτὴν τὴν λῃστεία…
…πῆραν μερτικὸ σχεδὸν ὅλοι οἱ «ἔγκριτοι» δημοσιογράφοι τοῦ πλανήτου, γι’ αὐτὸ καὶ δεν ἀκούστηκε ἡ παραμικρὴ κριτικὴ γι’ αὐτὸ τὸ κολοσσιαῖο σκάνδαλο.

Καὶ γιὰ νὰ μὴν διανοηθῇ κάποιος νὰ σκεφθῇ λογικά…
…τὰ ΜΜΕ ὄχι μόνο δὲν ἀποκαλύπτουν αὐτὴ τὴν ἀπάτη …ἀλλὰ ὑμνοῦν τοὺς σιωνιστές, ποὺ ἐνορχήστρωσαν αὐτὴ τὴν λῃστεία…
… ὡς σωτῆρες τοῦ κόσμου.

Μαντέψτε ποιοὶ χρηματοδότησαν τὴν ἐκλογικὴ ἐκστρατεία τοῦ, μέχρι πρότινος, ἀσήμαντου κι ἀνυπάρκτου Obama.

«Σίγμα»

(Visited 50 times, 1 visits today)
Leave a Reply