Πολύ νωρίς ἤ πολύ ἀργά;

Πολύ νωρίς ἤ πολύ ἀργά;Χαμένες εὐκαιρίες, λέξεις ποὺ δὲν εἰπώθηκαν ποτέ, συναισθήματα ποὺ δὲν ἐκφράστηκαν, ἀποφάσεις ποῦ δὲν πάρθηκαν, δεσμεύσεις ποὺ δὲν τηρήθηκαν….
…μιὰ ζωὴ ποὺ δὲν ζήσαμε ….

Τόσες στιγμές ποὺ ἀπὸ φόβο ἢ δειλία δὲν μεταστρέφουμε τὴν μοίρα μας μὲ τὶς

δικαιολογίες «εἶναι παρὰ πολὺ νωρίς» ἤ εἶναι «παρὰ πολὺ ἀργά»   ὑπάρχουν ζωὲς ποὺ μένουν ἀνολοκλήρωτες …

Ἴσως εἶναι ἡ ἰδιότητα ψυχῆς ποὺ θέλει πάντα νὰ μένει πιστὴ στὶς δικές της ἐπιθυμίες, ἴσως εἶναι ἡ ἀγάπη, τὸ πάθος καὶ ἡ θελήση γιὰ μιὰ καλλίτερη ζωή ποὺ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ γκρεμίσουμε τὰ τείχη ποὺ μᾶς φυλακίζουν καὶ  μέσα στὸν πυκνὸ χῶρο τοῦ χρόνου νὰ τραβήξουμε μιὰ νέα γραμμή, σαλπάροντας γιὰ ἕνα ὑπέροχο καινούριο πεπρωμὲνο…

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply