Ὁ ἑπόμενος φορολογικὸς σταθμὸς θὰ εἶναι τὰ σάκχαρα.

Ὁ ἑπόμενος φορολογικὸς σταθμὸς θὰ εἶναι τὰ σάκχαρα.Μᾶς τὸ ἔλεγαν…νὰ πεῖς ὅτι δὲν μᾶς τὸ ἔλεγαν;

Οἱ λέξεις που χρησιμοποιοῦνται εἰς τὴν τηλεοπτικὴν δὲν εἶναι τυχαῖες.

Ὑποβάλλουν τὸν ἀκροατὴ σὲ πράγματά ποὺ δεν μποροῦσε νὰ σκεφτεῖ ἀπὸ μόνος του.

Μᾶς προετοίμαζαν οἱ Τρέμες, οἱ Εὐαγγελάτοι, οἱ Πρετεντέρηδες κλπ.

Τί μᾶς ἔλεγαν;

Χὲ χὲ χέ…δέν πάει ὁ νοῦς σας. ἑ;

Μᾶς μιλοῦν ἐδῶ καὶ 4-5 χρόνια γιὰ τὸ «λίπος τῆς οἰκονομίας».

Δηλαδὴ ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια ταυτίζεται τὸ «ἀπόθεμα» μὲ τὸ «λίπος».

Παρακαταθήκη = λίπος.

Ἀπόθεμα = λίπος.

Ἀποταμίευσις = λίπος.

Καὶ τοὺς ἀκούγαμε ἐμεὶς καὶ σκεφτόμασταν: μά ποῦ διάολο τὴν ἀνακάλυψαν τὴν λέξῃ; Μᾶλλον κάποιος ἀγγλικὸς μεταφρασθεὶς οἰκονομικὸς ὅρος… λέγαμε.

Καὶ ὅλο καὶ ἀκούγαμε γιὰ  λίπος…«δεν ὑπάρχει ἄλλο λίπος», «τελείωσε τὸ λίπος»…καὶ ἄλλα τέτοια.

Τώρα ὅμως καταλαβαίνουμε τὸ τὶ ἐννοοῦσε ἡ Τρέμη μὲ τὸ λίπος.

Δὲν πρέπει να ὑπάρχει λίπος.

Δὲν πρέπει να ὑπάρχει καμπούρα ποὺ θὰ μᾶς θρέψει τὸν χειμῶνα.

Καί τί κάνουν οἱ κομμουνιστές τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας καὶ τῆς παγκοσμίου διακυβερνήσεως;

Φορολογοῦν τὸ λίπος.

Μεθαύριο θὰ φορολογήσουν τὶς τροφές ποὺ ὁδηγοὺν στὴν δημιουργία λίπους.

Στράβων Ἀμασεύς

———————————————————————-

Ὁ ἑπόμενος φορολογικὸς σταθμὸς θὰ εἶναι τὰ σάκχαρα.

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply