Νέο πλιάτσικο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως μᾶς ἀπειλεῖ!!!

Τὸ νέο πλιάτσικο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως ξεκίνησε μᾶς ἀπειλεῖ!!!Πλιάτσικο;
Λάθος ἔκφασις… Ἐδῶ συζητᾶμε γιὰ γενοκτονία! Ἡ ἀπόλυτος καταστροφὴ ἐπέρχεται!!!
Κανονικὴ γενοκτονία τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης…
Θὰ ξεκινήσῃ μὲ ὡραῖες εἰκονίτσες, ὅπως κάθε ἄλλη ἀνάλογος δράσις, θὰ στολιστῇ μὲ μεγαλοστομίες καὶ τελικῶς θὰ καταλήξῃ στὰ συνήθη: στὴν ὑφαρπαγὴ τῶν σπιτιῶν μας, στὴν καταλήστευσιν κάθε περιουσιακοῦ μας στοιχείου, στὴν ἁρπαγὴ ἀκόμη καὶ τῆς μπουκιᾶς ἀπὸ τὸ στόμα τῶν παιδιῶν μας…

Ὤ, ναί… ἔρχεται κι αὐτό, μέσα ἀπὸ τὴν …«πράσινη ἀνάπτυξιν» καὶ τὰ λοιπὰ πράσινα ἄλογά τους. (Ὄχι Πράττειν Ἄλογα… Τὸ ἔχουμε ἐξηγήσῃ!!!)

Γιὰ προσπαθῆστε νὰ δεῖτε αὐτό:

Τί εἶναι αὐτό;
Κατὰ λάθος τὸ ἔλαβα…
Ἕνας φίλος ἤθελε νὰ τὸ στείλῃ ἀλλοῦ καὶ τὸ ἔστειλε σὲ ἐμέναν…
Ἔ, καὶ εἰλικρινῶς, …ἐνθουσιάστηκα!!!
Μὲ τόσα δισεκατομμύρια ποὺ ἀκοῦμε ἐκεῖ μέσα, τρομάζουμε…

Τό ξέρατε πώς δαπανοῦμε ἕνα δισεκατομμύριον ἡμερησίως γιά καύσιμα πού εἰσάγουμε;
Τί; Δέν τό γνωρίζατε; Κακῶς… Μᾶς τὸ ἐπαναλαμβάνουν συχνὰ πυκνά, πρὸ κειμένου νὰ συνειδητοποιήσουμε ἔως τὶς …πατοῦσες μας, πὼς ἐμεῖς φταῖμε γιὰ ὅλα… Ἐμεῖς… Ἐγώ, ἐσύ, αὐτός… κι ἄς μὴν ἔχουμε κάνει τίποτα περισσότερο ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ἀπὸ τὸ νὰ πληρώνουμε τὶς διαθέσεις κάθε ληστάρχου καὶ πλιατσικολόγου κομπογιανίτου. 
Κι ἀπὸ κοντὰ οἱ ὑπερπατριῶτες Γ-Ἑλλαδέμποροι, ποὺ μὲ τὸ ἕνα χέρι ψηφίζουν τὶς ἐθνοκτονίες τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης καὶ μὲ τὸ ἄλλο χέρι μᾶς …σώζουν!!!
Οἱ κάφροι!

Γνωρίζατε λοιπόν ἐσεῖς πώς τοὐλάχιστον τρία ἐκατομμύρια νέες θέσεις ἐργασίας ἔχουν τεθῇ σέ λειτουργία;
Σοβαρὲς διαπιστώσεις… Ἐὰν ἀναλογιστοῦμε πὼς μόνον οἱ ἰθαγενεῖς εἶναι γύρω στὰ 180 ἐκατομμύρια, ἔ, τότε ἀντιλαμβανόμεθα τὸ πόσο μεγάάάααααλοοοοοο εἶναι τὸ δούλεμα…

Ἀφῆστε δὲ τὶς λάμπες ὑδραργύρου.
Πράσινη ἐνέργεια μὲ ὑδράργυρο!!!
Ποῦ νά τό πῶ καί νά μέ πιστέψουν;

Πάντως τὸ ταινιάκι εἶναι φτιαγμένο γιὰ …πρόβατα!!!
Ναί, γιὰ πρόβατα! Εἶναι σὰν νὰ μιλᾷ ὁ τσοπάνης στὰ πρόβατά του… Δῆλα δὴ ἐμᾶς…
Μᾶς θεωροῦν ἐν τελῶς ἠλιθίους… 
Αὐτὸ τὸ ἔχουμε ἤδη ἀντιληφθῇ!

Φιλονόη

Σημείωσις

Εἶδες φίλε μου ἀνάπτυξις πού εἶναι ἡ πράσινη ἀνάπτυξις; Τσιμέντα, σίδηρα, ἀλουμίνια, ὑδράργυροι, ψεκασμοί, χημικά, μεταλλαγμένα…. Ἀμέ… Καὶ μέσα στὴν ἀνάπτυξιν ψηφίζουν νόμους ποὺ θὰ μᾶς ὑποχρεώνουν σὲ πρόστιμα, ἔως 30.000 εὐρόπουλα, ἐὰν τὰ κακάκια τοῦ σκύλου μας μᾶς …ξεφύγουν, ἀλλὰ τὴν ἴδιαν στιγμὴ στέλνουν ἐκατοντάδες ἀδέσποτα γιὰ εὐθανασία…

Ἔ; Μὴν μοῦ πεῖτε… 
Πολὺ ἀνάπτυξις, ἄλλος τόσος πολιτισμὸς καὶ μπόλικα κολοκύθια μὲ ῥίγανη ἀπὸ ἐπάνω.
Κι ἐπάνω ἐπάνω νὰ μὴν ξεχάσουμε νὰ προσθέσουμε τὰ κακάκια τῶν ζωντανῶν μας… καὶ τὰ δικά μας ἴσως…

φωτογραφία

(Visited 42 times, 1 visits today)
One thought on “Νέο πλιάτσικο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως μᾶς ἀπειλεῖ!!!

Leave a Reply