Ἡ Οὐκρανία εἶναι στά χέρια νεοφασιστῶν;

Ἡ Οὐκρανία εἶναι στά χέρια νεοφασιστῶν;Ἡ Yulia Tymoshenko – ἀπόφοιτος τοῦ London School of Economics – εἶναι Ἑβραία.
Τὸ ἐπίθετό της εἶναι ἀπὸ τὸν πρώην ἄντρα της Olexandr Tymoshenko, ἐπιχειρηματία ποὺ δούλευε γιὰ τὰ United Energy Systems τῆς Οὐκρανίας, ἀλλὰ ἡ Yulia εἶναι ἡ κόρη του Volodymyr Abramovych Hrihyan.

Ὁ παπποὺς της ἦταν ὁ Abram Kelmanovych Kapitelman, διευθυντὴς ἑνὸς δημοσίου ἑβραϊκοῦ σχολείου.

Αὐτὰ γιὰ νὰ μὴν ἰσχυρίζεται ἡ ῥωσσικὴ πλευρὰ ὅτι ἡ Οὐκρανία εἶναι στὰ χέρια «νεοφασιστῶν»…

Ἡ Τιμοσένκο λοιπὸν ἀνήκει στὴν ἴδια ἐθνικὴ ὁμάδα μὲ τοὺς David Cameron, ἀδερφοὺς Millband, Clinton, Angela Merkel, Sarkozy, Hollande κτλ.

Τὸ ἐρώτημα εἶναι:
Γιατί ΑΥΤΟΙ πιστεύουν ὅτι εἶναι τόσο σημαντικό νά ἀνήκουν ὡς «ἐλίτ» στήν ἴδια ἐθνική ὁμάδα;
Μία λογικὴ ἀπάντηση θὰ ἦταν ὅτι εἶναι ἐντελῶς φυσικὸ οἱ ἄνθρωποι νὰ στηρίζουν καὶ νὰ βοηθοῦν τὴν δικὴ τους ἐθνικὴ ὁμάδα.
Ἔτσι τώρα τίθεται ἄλλο ἕνα ἐρώτημα:
Γιατί αὐτοί  οἱ ἄνθρωποι κάνουν ἀκριβῶς ἐτοῦτο ἐνῶ ταυτοχρόνως προπαγανδίζουν κατά καὶ καταδιώκουν τὴν ἴδια ἀκριβῶς φυσιολογική τάση σέ ὅλες τίς ἄλλες ἐθνικές ὁμάδες;

Ἑκάτη Πέρσεια

Σημείωση

Tὸ θέμα ἐδῶ δὲν εἶναι ἡ Οὐκρανία ἀλλὰ ἡ ἐθνικὴ ὁμοιογένεια τοῦ παγκοσμίου χρηματοπιστωτικοῦ ἀπὸ τὴν μία καὶ ἡ ἀντεθνικὴ προπαγάνδα τῶν ἰδίων ἀπὸ τὴν ἄλλη.

Ὅμως γιὰ νὰ τελειώνῃ κι αὐτό, οἱ ταραχὲς ΔΕΝ ἔχουν σχέση μὲ φυλετικὰ προβλήματα (ἡ Οὐκρανία ἔχει ἐθνικὴ ὁμοιογένεια, ἄλλο αὐτὴ καὶ ἄλλο ἡ φυλετική) ἀλλὰ μὲ συγκεκριμένο γεωπολιτικὸ παιχνίδι ποὺ κορυφώνεται καὶ θὰ συνεχίσει. Ἡ κάθε πλευρὰ ἐκμεταλλεύεται διάφορα ζητήματα, ἀλλὰ νὰ τὸ ξεκαθαρίσουμε: οἰ ταραχὲς δὲν ἔγιναν γιὰ κανένα ἐθνικὸ ἢ φυλετικὸ ζήτημα.

Καὶ ἀντίθετα πρὸς τὸ ὅτι μεταδίδουν τὰ ἐπίσημα παπαγαλάκια/ΜΜΕ οἱ Οὐκρανοὶ θέλουν τὴν ἀνεξαρτησία τους τόσο ἀπὸ ΗΠΑ καὶ ΕΕ, ὅσο καὶ ἀπὸ Ῥωσσία. Γι’ αὐτὸ ἔγινε -καὶ θὰ συνεχίσει νὰ γίνεται- τόσο μεγάλη φασαρία, ὄχι γιὰ τὴν ΕΕ καὶ τὸ ΔΝΤ…

εἰκών

(Visited 29 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ Οὐκρανία εἶναι στά χέρια νεοφασιστῶν;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποῦ ἀναπτύσσεται ὁ πραγματικός νεοναζισμός; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τόν φασισμό πολεμοῦν οἱ Οὐκρανοί; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply