Γενικὴ κλοπὴ ἰδιωτικῶν ἀποταμιεύσεων σὲ ὅλη τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση.

Οι Ευρωπαίοι κρατικοί «λειτουργοί», τους οποίους δεν έχει εκλέξει κανείς, σχεδιάζουν να ιδιοποιηθούν τις αποταμιεύσεις των Πολιτών – έτσι ώστε να τις χρησιμοποιήσουν σε ένα καινούριο χρηματοπιστωτικό καζίνο που σκοπεύουν να δημιουργήσουν

Οι Ευρωπαίοι κρατικοί «λειτουργοί», τους οποίους δεν έχει εκλέξει κανείς, σχεδιάζουν να ιδιοποιηθούν τις αποταμιεύσεις των Πολιτών – έτσι ώστε να τις χρησιμοποιήσουν σε ένα καινούριο χρηματοπιστωτικό καζίνο που σκοπεύουν να δημιουργήσουν

Πληθαίνουν οἱ φῆμες γιὰ τὴν γενικὴ κλοπὴ ἰδιωτικῶν ἀποταμιεύσεων σὲ ὅλη τὴν ΕΕ (εἶχε γράψει σχετικὰ τὸ zerohedge ἐδῶ καὶ καιρό). Ὑποψιάζομαι πάντως ὅτι δὲν εἶναι μόνον οἱ χρηματοπιστωτικὲς ‘τρύπες’ ἀλλὰ τὸ ὅτι κάποιοι μεγάλοι προσπαθοῦν νὰ μετατρέψουν τὴν χαρτοπεριουσία τους σὲ πραγματικὸ χειροπιαστὸ πλοῦτο, μεταφέροντας τὶς χασοῦρες τους στοὺς πάντες καὶ κλέβοντας τὰ ἀποκτήματά τους (καὶ κυρίως τὴν γῆ, νομίζω αὐτὸ εἶναι στὸ στόχαστρο πλέον…)

Πέρσεια Ἑκάτη

Μυστικά σχέδια δήμευσης καταθέσεων

 

Όπως αναφέραμε σε πρόσφατο κείμενο μας, προετοιμάζονται μυστικά σχέδια δήμευσης των καταθέσεων πανευρωπαϊκά, της τάξης του 10%, παράλληλα με περιορισμούς αναλήψεων – έτσι ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις αποταμιεύσεις των 500 εκ. Πολιτών της, για να καλύψει τις πιθανές τραπεζικές της ανάγκες.

 

Η θέση μας αυτή στηρίζεται σε μία παλαιότερη είδηση της Reuters, σύμφωνα με την οποία υπάρχει μία έκθεση της Κομισιόν, με στόχο τη μετατροπή της Ευρωζώνης από μία πολιτική ένωση, σε ένα τεράστιο κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο (Hedge Fund). Το βασικότερο στοιχείο της έκθεσης αποτελεί η πρόθεση «κινητικότητας» (mobilize) των αποταμιεύσεων όλων των Ευρωπαίων.
Ειδικότερα, η χρησιμοποίηση μέρους των καταθέσεων των 500 εκ. Πολιτών της ΕΕ, με στόχο τη διενέργεια μακροπρόθεσμων επενδύσεων – οι οποίες θα μπορούσαν να «κλείσουν το κενό» που έχει αφήσει στην πραγματική οικονομία, η απροθυμία δανεισμού της εκ μέρους των τραπεζών, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Το κενό αυτό φαίνεται από το γράφημα που ακολουθεί, σύμφωνα με τον οποίο περιορίζεται συνεχώς ο νέος δανεισμός των επιχειρήσεων.

Ο δανεισμός των επιχειρήσεων στην Ε.Ε.

Ο δανεισμός των επιχειρήσεων στην Ε.Ε.

Με απλούστερα λόγια, η Κομισιόν σχεδιάζει τη δήμευση των τραπεζικών καταθέσεων των Πολιτών, ενδεχομένως επίσης του ενεργητικού των συνταξιοδοτικών ταμείων, με στόχο μία μεγάλου μεγέθους κερδοσκοπία – γεγονός που θυμίζει το «καθεστώς» της Κίνας (κρατικός καπιταλισμός), το οποίο χρησιμοποιεί τα τεράστια εμπορικά πλεονάσματα της χώρας, για τη διενέργεια επενδύσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Πάντοτε κατά την μυστική έκθεση, οι καταθέσεις των Ευρωπαίων Πολιτών οφείλουν να συσκευασθούν σε «συνθετικά» (δομημένα δηλαδή) χρηματοπιστωτικά προϊόντα (securitized) – με τα οποία να μπορεί κανείς να κερδοσκοπήσει. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γίνουν πιο «χαλαροί», λιγότερο αυστηροί λοιπόν οι κανόνες, οι οποίοι ισχύουν για τα δάνεια και λοιπά χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου – για τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε πολλές χώρες Bad Banks.
Η Κομισιόν σκέφτεται επί πλέον να αλλάξει τους κανόνες που ισχύουν, σχετικά με τους Ισολογισμούς των τραπεζών – με στόχο τη δημιουργία ενός νέου συστήματος τραπεζικών κανόνων, με παγκόσμια ισχύ, το οποίο να επιτρέπει τα «τραπεζικά συνθετικά προϊόντα». Ουσιαστικά λοιπόν να κρύβει το ρίσκο από τα επικίνδυνα αυτά χρεόγραφα, έτσι ώστε να είναι ξανά ελκυστικά στους επενδυτές.
Άλλωστε το πρόβλημα στη πραγματική οικονομία και ειδικά στον ευρωπαϊκό Νότο, το οποίο φαίνεται ακόμη πιο καθαρά στο γράφημα που ακολουθεί, θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα σε ένα καταστροφικό αδιέξοδο. 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανά χώρα της Ευρωζώνης

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανά χώρα της Ευρωζώνης

Αντί λοιπόν να επιδιωχθεί η ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ειδικά του υπερδιογκωμένου ευρωπαϊκού (ανάλυση), έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η τεράστια ισχύς των τραπεζών, η δικτατορία τους καλύτερα,επιχειρείται ουσιαστικά η περαιτέρω απορύθμιση του από την ΕΕ – προφανώς κατ’ εντολή των διεθνών τοκογλύφων, οι οποίοι έχουν προ πολλού «πάρει τα ηνία» από την Πολιτική, μετατρέποντας την σε έμμισθο εντολοδόχο τους.

Η πρόθεση δε του μυστικού σχεδίου που αποκάλυψε το ειδησεογραφικό πρακτορείο, είναι η κλοπή των καταθέσεων των Ευρωπαίων – αφού εάν οι επενδύσεις, για τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν, μέσω των εξαιρετικά αδιαφανών δομημένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα χρήματα των καταθετών θα χαθούν (χωρίς καμία δυνατότητα έρευνας, σχετικά με το πως χάθηκαν).
Συνεχίζοντας, η Κομισιόν θέλει να ολοκληρώσει το εγχείρημα μέχρι το τέλος του 2014 – γνωρίζοντας βέβαια το τεράστιο τραπεζικό πρόβλημα της ΕΕ, τα δυσμενή επακόλουθα του οποίου απλά καθυστερούνται, έως ότου βρεθεί μία κάποια λύση.
Μία από τις λύσεις θα ήταν προφανώς η παραπάνω «δήμευση» των καταθέσεων – ενδεχομένως παράλληλα με τη φορολογία τους κατά 10%, η οποία έχει ήδη προταθεί από διεθνείς οργανισμούς (ΔΝΤ, Bundesbank κλπ.), όπως φαίνεται από το γράφημα που ακολουθεί.

(*Πατήστε στον Πίνακα για μεγέθυνση)

(*Πατήστε στον Πίνακα για μεγέθυνση)

Ουσιαστικά λοιπόν οι ευρωπαίου κρατικοί «λειτουργοί», τους οποίους δεν έχει εκλέξει κανείς, σχεδιάζουν να ιδιοποιηθούν τις αποταμιεύσεις των Πολιτών – με έναν «νομότυπο» τρόπο, έτσι ώστε να τις χρησιμοποιήσουν σε ένα καινούργιο χρηματοπιστωτικό καζίνο που σκοπεύουν να δημιουργήσουν.

Σε κάθε περίπτωση, η μείωση της ποσότητας χρήματος Μ3, καθώς επίσης των δανείων στον ιδιωτικό τομέα (γράφημα που ακολουθεί), τεκμηριώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αδυναμία επίλυσης των προβλημάτων της Ευρωπαϊκής οικονομίας από την ΕΚΤ – με την ΕΕ να βαδίζει προς τον αποπληθωρισμό, κατά τα «πρότυπα» της Ιαπωνίας.

Η ποσότητα χρήματος Μ3 (μπλε) σε δυσαναλογία με τον δανεισμό σε επιχειρήσεις (καφέ)

Η ποσότητα χρήματος Μ3 (μπλε) σε δυσαναλογία με τον δανεισμό σε επιχειρήσεις (καφέ)

Δυστυχώς, απέναντι σε αυτού του είδους τις «σκευωρίες», οι οποίες μάλλον θα συνεχιστούν στο μέλλον, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες δημιουργίας μίας απολυταρχικής ΕΕ στα «πρότυπα» της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, με τη Γερμανία στη θέση της τότε Ρωσίας και υπό την «αιγίδα» των Η.Π.Α. (του χρηματοπιστωτικού θηρίου που κυβερνάει ουσιαστικά την υπερδύναμη, εξαθλιώνοντας όλο και περισσότερο τους Πολίτες της), υπάρχει μία και μοναδική απάντηση: η από κοινού διάλυση της Ευρωζώνης και η επιστροφή όλων των χωρών μαζί στην αφετηρία (ανάλυση).

Ενδεχομένως δε η διεύρυνση της ΕΕ με την υιοθεσία περισσότερο δημοκρατικών κανόνων, με την απαγόρευση τωνευρωπαϊκών ασυμμετριών (μερκαντιλιστική πολιτική), καθώς επίσης με τη συμμετοχή της Ρωσίας, έτσι ώστε να υπάρχει το «αντίπαλο δέος» της Γερμανίας. 
(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply