Σκόρπιες …σκέψεις περὶ Οὐκρανίας…

«Μὴ ἔρχεσθε», ποὺ νὰ πάρῃ ὁ διάολος…

ΠΟΤΑΜΟΙ συνῆλθον ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ τὴν θάλασσαν κατῃτιῶντο, λέγοντες αὐτῇ “διὰ τί ἡμᾶς, εἰσερχομένους ἐν τοῖς ὕδασι καὶ ὑπάρχοντας ποτίμους καὶ γλυκεῖς, ἁλμυροὺς ἀπεργάζῃ καὶ ἀπότους;” ἡ δὲ θάλασσα, ἰδοῦσα ὅτι αὐτῆς καταμέμφονται, λέγει πρὸς αὐτούς «μὴ ἔρχεσθε καὶ μὴ γίνεσθε ἁλμυροί.»

*.*.*.*.*.*.

Ἡ τελευταία φορὰ ποὺ συνηντήθησαν πολεμικῶς Ῥῶσσοι καὶ Οὐκρανοὶ ὡς ἀντίπαλοι, ἦτο στὸ Βερολῖνον…

*.*.*.*.*.*.

Οὐτοπία. Ἐκ τοῦ οὐ τόπος νὰ σταθῇς, ν᾿ ἀναπαυθῇς.
Οὐκρανία. Ἐκ τοῦ οὐ κρανίον νὰ σκεφθῇς.
Μπὰς κι᾿ ἀπο-μαλακισθεῖς…

*.*.*.*.*.*

Ἔχει καὶ τὴν «πλάκαν» του αὐτὸ τὸ οὐκρανικὸν πατιρντί!
Ξέρεις τὶ εἶναι νὰ εἶσαι πορωμένος κατὰ τοῦ Ποῦτιν καὶ τῆς Ῥωσσίας, -ὡς «δημοκράτης» καὶ «ἀνθρωπιστὴς» πάντα- καὶ ἀπ᾿ τὴν ἄλλην νὰ εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ χειροκροτῇς τὰ παιδάκια μὲ τὰ τεντωμένα χέρια καὶ τὴν ἐθνικίστρια κοτσιδοῦ;
Παθαίνεις μιὰ φρυστρασιόν.
Σὰν Ἕλληνας κομμούνας τότε στὸν Μεσοπόλεμον, ποὺ διαβάζει στὴν φυλλάδα του, ὅτι «ὁ σύντροφος Μολότωφ, τὰ κανόνισαν μὲ τὸν σύντροφον Ῥίμπεντροπ νὰ τσακίσουν τὸν ἰμπεριαλισμὸ καὶ τὴν πλουτοκρατία…».

*.*.*.*.*.*

«Μὴ ἔρχεσθε», ποὺ νὰ πάρῃ ὁ διάολος…

ΠΟΤΑΜΟΙ συνῆλθον ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ τὴν θάλασσαν κατῃτιῶντο, λέγοντες αὐτῇ “διὰ τί ἡμᾶς, εἰσερχομένους ἐν τοῖς ὕδασι καὶ ὑπάρχοντας ποτίμους καὶ γλυκεῖς, ἁλμυροὺς ἀπεργάζῃ καὶ ἀπότους;” ἡ δὲ θάλασσα, ἰδοῦσα ὅτι αὐτῆς καταμέμφονται, λέγει πρὸς αὐτούς «μὴ ἔρχεσθε καὶ μὴ γίνεσθε ἁλμυροί.»

Φρέαντλης

φωτογραφία

καὶ φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply