Μία ξεκάθαρη σκέψις ὁδηγεῖ σὲ δημιουργία.

Μία ξεκάθαρη σκέψις ὁδηγεῖ σὲ δημιουργία.Ἡ σκέψῃ εἶναι ἐκείνη ποὺ δημιουργεῖ. Ἑπομένως ἂν κάποιος θέλει νὰ δημιουργήσει μιὰν ἐμπειρία εἶναι σημανικὸ νὰ ἔχει μιὰ ξεκάθαρη σκέψη, νὰ ξέρει δηλαδὴ τὸ τὶ ἀκριβῶς θέλει καὶ νὰ ἑστιάζει σὲ αὐτό.
Ἂν κάποιος δὲν ξέρει τὸν προορισμό του,ῦ κανένα μονοπάτι δὲν τοῦ φαίνεται σωστό.
Ἂν οἱ ἐπιθυμίες εἶναι ἀσαφεῖς, τότε καὶ ἡ ἑστιάση εἶναι θολή.
Ὅταν οἱ ἐπιθυμίες εἶναι ξεκάθαρες καὶ βγαίνουν μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μας, τότε καὶ ἡ ἑστιάση εἶναι ξεκάθαρη.
 Ὅταν ἑστιάζουμε τὸ νοῦ μας σὲ κάτι μαζεύουμε συνεχῶς πληροφορίες γιὰ τό πῶς νὰ ὑλοποιήσουμε αὐτὸ ποὺ θέλουμε.
Ἡ καθαρὴ ἑστιάση τοῦ νοῦ καὶ ἡ μαζικὴ δράση μοιάζουν μὲ ἕνα μαγικὸ ῥαβδὶ ποὺ δίνει μία συγκεκριμένη κατεύθυνση στὴν δημιουργικότητα καὶ ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῆς ἐμειρίας, ποὺ ὁ κάθε ἕνας ἐπιθυμεῖ.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply