Νὰ μιλήσουμε γιὰ δικαιώματα λοιπόν.

Νὰ μιλήσουμε γιὰ δικαιώματα λοιπόν.Νὰ μιλήσουμε γιὰ δικαιώματα λοιπόν.

Φυσικά: τὰ δικαιώματα τῶν γονέων καὶ τῶν παιδιῶν τους ὡς ἀπογόνων τους. Τὰ φυσικὰ καὶ ἀδιαπραγμάτευτα δικαιώματα τῆς Οἰκογένειας, καὶ τὸ αὐτονόητο: ἡ μέριμνα τοῦ γονέως γιὰ τὴν παιδεία τῶν τέκνων του.
Πολιτικά: τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου, τῆς ἄνευ φόβου καὶ βίας διατυπώσεως τῆς γνώμης καὶ τῶν ἀπόψεων. Τὸ δικαίωμα τοῦ πολιτεύεσθαι καὶ τῆς συμμετοχῆς στὰ κοινά ἄνευ φόβου καὶ βίας.
Θρησκευτικά: τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας συνειδήσεως, τῆς ἐπιλογῆς μίας κοσμοθεάσεως, τὸ δικαίωμα τῆς ἀσκήσεως τῶν ἀρχῶν καὶ πρακτικῶν της, τὸ δικαίωμα τοῦ θρησκεύειν.

Ἔχει χυθεῖ πολὺ αἷμα γιὰ αὐτὲς τὶς ἐλευθερίες. Λοιπὸν ὁποιοσδήποτε -τὸ τονίζω, ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ- τὶς διακυβεύει καὶ συμμετέχει ἐνεργῶς στὴν ἀπώλειά τους εἶναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ γιὰ μία πολιτισμένη κοινωνία καὶ γιὰ μία εὐνομούμενη πολιτεία. Καὶ εἶναι καθῆκον κάθε σώφρονος πολίτη ἡ μὲ κάθε μέσο ἄμυνα κατὰ τῶν φασιστικῶν τυραννικῶν ἐπικινδύνων ἀποσταθεροποιητικῶν ἀκραίων στοιχείων.

Πέρσεια Ἑκάτη

εἰκών

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply