Δὲν ἔχουμε πιὰ τίποτα νὰ χάσουμε…

Δὲν ἔχουμε πιὰ τίποτα νὰ χάσουμε...Εἶμαι τόσο ἐνθουσιασμένη μὲ τὶς νέες ἐξελίξεις καὶ μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ πέτυχε ἡ κυβέρνηση,  ποὺ δὲν μπορῶ νὰ κρύψω τὴν χαρά μου.
Τί ἄλλο μπορῶ νά κάνω  παρά νά τῆς ἀφιερώσω ἕνα ποίημα τοῦ Χᾶνς Μάγκνους Ἐνζενμσπέργκερ;

 Ἡ μπαλάντα τῶν ἄστρων!!!!!

Δὲν ἔχουμε παράπονα
Καὶ δουλειὲς ἔχουμε
καὶ δεν πεινάμε.
Τρῶμε
τὰ ἐθνικὰ προϊόντα μας
τρῶμε τὰ νύχια μας
τρῶμε τὶς ἐθνικές μας παραδόσεις.
Οἱ δρόμοι εἶναι πεντακάθαροι
οἱ νεκροὶ ἔχουν συντάξει τὶς διαθῆκες τους
πόλεμος δὲν κηρύχτηκε
ὅλα θὰ πάνε καλά.
Τρῶμε τὰ ἐθνικὰ προϊόντα μας
τρῶμε τὰ νύχια μας
τρῶμε τὶς ἐθνικές μας παραδόσεις.
Δεν ἔχουμε τίποτα νὰ ἀμφισβητήσουμε
τίποτα νὰ χάσουμε…
τίποτα νὰ ποῦμε.
Τὰ ῥολόγια μας κουρδίστηκαν…
Οἱ λογαριασμοὶ πληρώθηκαν…
Κάναμε τὸ λουτρό μας…
Ἔξω περνᾶ
καὶ τὸ τελευταῖο- ἄδειο- λεωφορεῖο…
Γιατί λοιπόν νά παραπονούμαστε;
Τί ἄλλο μποροῦμε νά περιμένουμε;

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 47 times, 1 visits today)
Leave a Reply