Μία περίεργη σιωπὴ τῶν ΜΜΕ…

Τὰ ΜΜΕ εἶναι πολὺ συνεπὴ στὸ νὰ μᾶς ἀναφέρουν τὶς ἐπιθέσεις καὶ τὰ ἐγκλήματα κατὰ γυναικῶν σὲ ὅλες ἐκεῖνες τὶς χῶρες σὲ Ἀσία καὶ Ἀφρική.
Ὅμως περιέργως τηροῦν σιγὴ ἰχθύος γιὰ τὶς ἐπιθέσεις κατὰ τῶν γυναικῶν ἐδῶ Εὐρώπη.

Βιασμοὶ καὶ δολοφονίες ἔχουν ἀνέλθει δραματικὰ ἀλλὰ δὲν βλέπουμε καμμία ἀπολύτως κάλυψη γιὰ τὰ θύματα, ποὺ συμπτωματικῶς ἀνήκουν σὲ κάποια ἀπὸ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἐθνότητες καὶ γιὰ τοὺς δράστες τῶν ἐγκλημάτων ποὺ συμπτωματικῶς δὲν ἀνήκουν σὲ κάποια ἀπὸ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἐθνότητες….
Περίεργα πράγματα.

Φρούριον

εἰκών

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply