Ἴχνη…

Ἴχνη...

Απο τον φίλο μου Γεώργιο Ζαφείρη…(Εγώ απλά έκανα την μετάφραση)

Μάκης Δροῦκας

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply