Φιλία.

Φιλία.Ὅταν ἡ καρδιά μας τουρτουρίζει, καταφεύγουμε στὴνφιλία, ἀκουμπᾶμε ἐκεῖ τὶς σκέψεις μας καὶ τὰ συναισθήματά μας, στὴν ζεστὴ τρυφερότητά της, χωρὶς νὰ διακρίνουμε τίποτα ἔξω…
Χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ θαῦμα τῆς ἀποδοχῆς, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς κατανόησης, παίρνουμε ἀμέσως δύναμη, γινόμαστε ἀήττητοι ξανὰ  καὶ κλαῖμε ἀπὸ χαρὰ ποὺ ὑπάρχει ἔνα μέρος, στὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ ὀχυρώνουμε τὴν ἐμπιστοσύνη μας.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply