Αὐτὸ εἶναι γιoρτή – δὲν εἶναι χρεοκοπία.

Αὐτὸ εἶναι γιoρτή - δὲν εἶναι χρεωκοπία.Ἡ Ἀργεντινὴ, μία χώρα ποὺ πληρώνει 30% τόκο γιὰ δάνεια ποὺ ἔχει πάρει ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους, ἀρνήθηκε νὰ πληρώση στὸν Πὸλ Σίνγκερ (ἕναν ἀπατεῶνα «γῦπα» τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς μαφίας) τὸ ποσὸ τῶν 1,5 δὶς $ γιὰ ἕνα ὁμόλογο γιὰ τὸ ὁποῖο εἶχε πληρώσει 50 ἑκατομμύρια $.

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ προπαγάνδα τῆς τοκογλυφικῆς Διεθνοῦς διαδίδει εἰδήσεις σκουπίδια πὼς τὰχα ἡ Ἀργεντινὴ χρεωκόπησε.
Διαφορά ὑπάρχει;

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 28 times, 1 visits today)
One thought on “Αὐτὸ εἶναι γιoρτή – δὲν εἶναι χρεοκοπία.

Leave a Reply